••• OPGELET •••


De laatste tijd krijgen we vaak de melding dat er mensen huis-aan-huis rondgaan
en zogezegd producten verkopen ten voordele van vzw KIDS.

Sommige mensen gaan bij twijfel effectief op zoek naar onze organisatie
en nemen contact op met ons.

Echter, houden wij momenteel geen verkoopacties, dus kan men best de politie contacteren
van zodra men twijfels heeft over de eerlijkheid van de huis-aan-huis verkopers.

Federale Politie Limburg • Politiebureau Hasselt • Telefoon: 011 28 72 11
  • welkom
  • PVF
  • RTH
  • KHB
  • KEC
  • vacatures
  • vrijwilligers
1 2 3 4 5 6 7

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

residentiële zorg

vzw KIDS biedt:

Circa 500 personeelsleden werken met hartelijke professionaliteit voor meer dan
1000 cliënten op 5 verschillende vestigingsplaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant.
De administratieve zetel is gevestigd in: Borggravevijversstraat 9, B-3500 Hasselt.

vzw KIDS (ondernemingsnummer 424 625 616) is erkend door het
Ministerie van Financiën voor het afleveren van fiscale attesten voor elke storting
vanaf € 40 op rekeningnummer IBAN BE02 4569 6392 9140 (BIC: KREDBEBB).


Voor opmerkingen of vragen in verband met de website kan u terecht op
aan
ambulante zorg
onderwijs

dove en slechthorende personen
personen met een autismespectrumstoornis
personen met een spraaktaalstoornis

bel ons op
011 22 25 93