CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

KIDS heeft ook een school voor basis buitengewoon onderwijs.

Basisschool KIDS bestaat uit 3 afdelingen:
kleuterschool
lagere school
het geïntegreerd onderwijs (GON)

Basisschool KIDS richt zich in alle drie de afdelingen op dove en slechthorende kinderen, kinderen met autisme en kinderen met een spraaktaalstoornis.

Klik hier om de website van onze Basisschool te bezoeken!