CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen | KIDS Hasselt

Sinds januari 2014 startte het VAPH een project op waarbij het mogelijk wordt om
meer zorg op maat te bieden aan volwassenen met een beperking.

Binnen het FAM zijn er drie soorten begeleidingsovereenkomsten:
FAM Mobiele en Ambulante Begeleiding
FAM Dagbestedingsondersteuning
FAM Intensieve Woonondersteuning

FAM KIDS campus Hasselt
FAM KIDS campus Hasselt is de huidige benaming voor wat voordien de klassieke zorgvorm "Beschermd Wonen" en later "DIO - Dienst Inclusieve Ondersteuning" werd genoemd. Het aanbod van FAM KIDS campus Hasselt biedt Intensieve Woonondersteuning aan personen met een handicap in regio Hasselt.

Deze
Intensieve Woonondersteuning wordt als volgt georganiseerd:

Elke cliënt krijgt een persoonlijke begeleider die ondersteuning biedt zowel op het vlak van woonondersteuning als op het vlak van het vinden van en begeleiden bij een zinvolle dagbesteding.
Deze ondersteuning kan mobiel (aan huis) of ambulant (binnen de voorziening)
zijn en verloopt steeds individueel.
Uitzonderlijk kunnen er ook groepsbegeleidingen plaatsvinden.
Er is bovendien geen beperking in het aantal contactmomenten per jaar.
De woonondersteuning vindt plaats in woonprojecten binnen regio Hasselt
of kan aan huis gebeuren wanneer de cliënt over een eigen woonst beschikt.

WIE komt in aanmerking voor FAM KIDS campus Hasselt?
FAM KIDS campus Hasselt richt zich op volwassenen die tot het doelpubliek
van KIDS behoren:

Doven en/of Slechthorenden
Personen met een Spraak en/of Taalstoornis
Personen met een Autismespectrumstoornis

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit FAM KIDS campus Hasselt, heeft de cliënt een goedkeuring van het VAPH nodig voor de zorgvorm "Beschermd Wonen",
of een meer intensieve ondersteuningsvorm.
Cliënten dienen steeds gemotiveerd te zijn en open te staan voor begeleiding.

Welke concrete hulp wordt er geboden binnen FAM KIDS campus Hasselt?
Hulp bij huishoudelijke taken:
Maaltijden bereiden
Wassen
Strijken
Poetsen
Hulp bij administratie:
Budgetbeheer
Hulp bij administratie (mutualiteiten, belastingaangiften, bankzaken, …)
Hulp bij het vinden van en begeleiden bij een vaste dagbesteding:
Vrije tijd
Werk (betaald, vrijwilligerswerk, dagbesteding, …)
Hulp bij inzetten op het eigen netwerk van de cliënt:
Sociale relaties
Familie en vrienden

Waar kan een cliënt van FAM KIDS campus Hasselt wonen?
Cliënten kunnen een eigen woonst hebben (via de particuliere huurmarkt,
via SVK's, …). De begeleiding vindt dan plaats in de eigen woonst.
Cliënten kunnen nog geen eigen woonst hebben, de begeleiding kan dan helpen bij het zoeken naar een goede huisvesting.
Cliënten kunnen gebruik maken van een woonproject binnen FAM KIDS campus Hasselt. Ze krijgen dan ondersteuning in een huis van KIDS, waarvoor steeds gewerkt wordt met huurovereenkomsten.