CSS Expanding Menus Css3Menu.com

SLECHTHORENDE EN DOVE PERSONEN (DSH)

De begeleiding binnen het MFC gebeurt steeds vanuit een multidisciplinair team. Verschillende disciplines zoals opvoeders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal assistenten, audiologen, audiotechnici, gebarentolken, NKO-arts, kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten en nog anderen, werken nauw samen.

Een leefgroep is een kleinschalige leef- en woonsituatie met gespecialiseerde begeleiding. Het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid primeert. Binnen dit leefgroepgebeuren wordt gewerkt aan sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden. Hiervoor zijn de leefgroepen uitgerust met de recentste technische hulpmiddelen en multi-media. Het verhogen van de zelfstandigheid en de redzaamheid, het invullen van de vrije tijd, het aanbieden van sport en spel, zijn eveneens belangrijk. Er is ook ruimte voor culturele en ontspannende uitstappen.

De
leefgroepwerking is niet schoolgebonden. Om continuïteit in de begeleiding te waarborgen kan men beroep doen op verschillende modaliteiten: opvang tijdens schoolvakanties, logeerdagen, deeltijds opvang en weekendopvang. Naast de begeleiding in leefgroepen, bieden wij gezinsondersteuning, gebarencursussen, vorming betreffende de problematiek van slechthorende/dove kinderen, …
(zie Kennis en Expertise Centrum - DSH).

CSS Expanding Menus Css3Menu.com