CSS Expanding Menus Css3Menu.com

HET MFC: MultiFunctioneelCentrum

De hulpverlening in het MFC is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel als doel. In de opdrachtverklaring wordt expliciet verwezen naar de kwaliteit van leven. Deze kwaliteit slaat zowel op de lichamelijke conditie, de psychische gezondheid, cognitieve vaardigheden, de relatie met anderen, de deelname aan de samenleving, de zingeving van het leven. Dit alles proberen we te realiseren in een aangepaste materiële omgeving.

Het MFC biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren
tussen 0 - 21 jaar die:
(klik op een link om verder te gaan)

slechthorend of doof zijn (DSH)
een spraak-taalstoornis (ST) hebben of
autistisch zijn (ASS)

Mogelijke zorgvragen zijn:
Nood aan een leefklimaat, aangepast aan de specifieke noden
Nood aan professionele begeleiding van opvoedend personeel,
buiten de schooluren
Nood aan maximale ontplooiing van alle ontwikkelingsaspecten
Nood aan systematische samenwerking met het gezin
Nood aan multidisciplinaire begeleiding
Nood aan een geïntegreerde aanpak

Het
zorgaanbod wordt multidisciplinair gerealiseerd. De begeleiding van de kinderen en jongeren gebeurd door een team bestaande uit een pedagoog/psycholoog, opvoed(st)ers, opvoeder-groepschef, paramedici, een maatschappelijk werk(st)er en indien nodig een kinderpsychiater.
Hieronder de voornaamste objectieven die voor alle zorgvragen van toepassing zijn:

continuïteit in de begeleiding
(aangepaste opvang tijdens de vakanties en de weekends)
maximale ontwikkelingskansen op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid (functioneel - pragmatisch)
meest adequate toegang bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie
het realiseren van de opvoedingsdelegatie binnen een gezinsondersteunend klimaat
relevante samenwerking met het gezin
(vb door minstens jaarlijks een bespreking van het individueel handelingsplan).

Het
MFC biedt plaats aan 150 minderjarigen en wordt gekenmerkt door leefgroepwerking. Samen met een vaste weekendploeg wordt gezorgd voor een permanente begeleiding. Deeltijdse opvang wordt gedefinieerd in functie van de aanwezigheid per week: van 1 tot 4 dagen per week is een deeltijdse plaatsing.
De logeerfunctie is een verblijf van korte duur van minstens 12 uur per dag, overnachting inbegrepen. Men kan maximum 30 dagen per kalenderjaar per persoon logeren. Deze logeerfunctie is louter gezinsondersteunend.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

  download inspectieverslagen
  en andere documenten:
Inspectieverslag angekondigde
audit MFC mei 2015
| 635 Kb
brief VAPH audit MFC 2015
| 249 Kb