CSS Expanding Menus Css3Menu.com

PERSONEN MET EEN SPRAAK-TAALSTOORNIS (ST)

Het MFC wordt georganiseerd in leefgroepen. Een leefgroep is een kleinschalige leef- en woonsituatie met gespecialiseerde begeleiding. Het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid primeert.
Binnen dit leefgroepgebeuren wordt gewerkt aan communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden.

Het verhogen van de zelfstandigheid en de redzaamheid, het invullen van de vrije tijd, sport en spel, zijn eveneens belangrijk. Er is ook ruimte voor culturele en ontspannende uitstappen.

De leefgroepwerking is niet schoolgebonden. Om continuïteit in de begeleiding te waarborgen, is opvang met paramedische begeleiding ook mogelijk tijdens de schoolvakanties.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com