CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Indien u zich wil aanmelden voor onderzoek in het KIDS:

Onderzoek van het gehoor

Baby's: gelieve contact op te nemen met de thuisbegeleidingsdienst
(tel: 011 26 98 64 of e-mail
tbd@kids.be)

vanaf 2,5 jaar: gelieve contact op te nemen met Heidi Palmaerts
(tel: 011 22 25 93 of e-mail: intake@kids.be)

Het verslag van dit onderzoek wordt aan de ouders en/of de verwijzer bezorgd.

Onderzoek van de spraak- en taalontwikkeling

Tot 2,5j: gelieve contact op te nemen met de thuisbegeleidingsdienst
(tel: 011 26 98 64 of e-mail
thuisbegeleiding@kids.be)

Vanaf 2,5j: gelieve contact op te nemen met het CLB verbonden aan de school van uw kind.

Voor multidisciplinaire diagnostiek kan u terecht bij:

MUCLA (multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie)
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven, 016/332334 of mucla@uzleuven.be
COS (centrum voor ontwikkelingsstoornissen)
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven, 016/337508 of COS@uzleuven.be
COS, Antenne Limburg
Stadsomvaart 9, 3500 Hasselt, 011/308980 of COS@uzleuven.be