CSS Expanding Menus Css3Menu.com

  download onze folders:
Oortjes getest...
wat doen we nu best?

een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening
Folder baby/kind/jongere
wat kunnen wij samen doen?
Folder volwassenen
hoe werken wij?

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Hier vindt u een paar links over technische hulpmiddelen (KOC, Kenniscentrum hulpmiddelen VAPH):

Communiceren met doven en slechthorenden
In deze hulpmiddeleninfo worden allereerst enkele communicatietips aan horenden gegeven om het spraakverstaan voor doven en slechthorenden te vergemakkelijken. Spraakverstaan betekent een spreker kunnen horen én verstaan...

Telecommunicatie voor doven en slechthorenden
Zowel doven als slechthorenden hebben behoefte om te kunnen communiceren op afstand (telecommunicatie).
Omwille van hun functiebeperking kunnen ze minder of geen gebruik maken van de telefoon en hebben ze aanpassingen of hulpmiddelen nodig.

Videotelefonie: adequaat hulpmiddelen voor doven en zwaar slechthorenden
Hier worden verschillende hulpmiddelen besproken, zoals pc's, videotelefoons,
set-top-systeemen, ...