CSS Expanding Menus Css3Menu.com

SCHOOLGAANDE KINDEREN EN JONGEREN (6 tot 18 jaar)

Bij schoolgaande kinderen kunnen er ook andere vragen aan de orde zijn,
zowel bij de ouders als bij het kind of de jongere zelf. We beogen hier de dove en slechthorende kinderen en jongeren maar ook kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis. In de begeleiding richten we ons dan o.a. op:

het leren omgaan met de doofheid, slechthorendheid of de spraaktaalstoornis
het begeleiden van het kind of de jongere bij het integreren in de school,
de buurt of de vereniging
het in contact brengen met andere kinderen in dezelfde situatie of volwassenen
coördinatie en overleg met andere begeleidende diensten zoals de dienst Geïntegreerd onderwijs, het CLB,…
advies en begeleiding bij het aanschaffen van technische hulpmiddelen
(hoorapparaten, FM-apparaat, trilwekkers, enz…)
begeleiden van de communicatie tussen het kind of de jongere en de omgeving
  download onze folders:
Oortjes getest...
wat doen we nu best?

een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening
Folder baby/kind/jongere
wat kunnen wij samen doen?
Folder volwassenen
hoe werken wij?

CSS Expanding Menus Css3Menu.com