"Wij gaan achteruit de toekomst binnen" (Valery)
De Fraters van Tilburg starten in Maaseik met de opvang van en het onderwijs
aan gehoorgestoorde en blinde jongens.

H
et instituut wordt overgebracht naar Hasselt en er wordt ook gestart met
de begeleiding van spraaktaalgestoorde jongens.

Oprichting tehuizen voor werkenden, niet-werkenden en een dagcentrum in Houthalen.

Start van de thuisbegeleidingsdienst.

A
utisme als nieuwe doelgroep; verdere differentiatie binnen de doelgroep
spraaktaalstoornissen en de evolutie van schoolinternaat naar permanente opvang
voor minderjarigen.

De tehuizen voor werkenden, niet-werkenden en het dagcentrum worden overgebracht
naar Wolfsdonk (Aarschot).

O
prichting van beschermd wonen (Hasselt).

KIDS medeorganisator van International Congress on Education of the Deaf.
1851


1955


1985

1987

De jaren
'90


2000


2003

2005

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com