CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

vzw KIDS is verantwoordelijk voor het bestuur van de instelling.
Onder haar beheer ressorteren:

Zorgvormen erkend en gesubsidieerd door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

- Multifunctioneel Centrum
(MFC)
- Flexibel Aanbod Meerderjarigen
(FAM)
- Thuisbegeleidingsdienst
(TBD)

Zorgvormen erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs:
- een school voor Buitengewoon Basis Onderwijs (basisschool)
- een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)

Hier vindt u het organigram van onze voorziening.