CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Hier vindt u een overzicht van alle afkortingen gebruikt op deze website

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

ASS
BT
BuSO
DRM
DSH
FAM
IDO
IHP
IQ
KHB
MDT
MFC
OV 1
OV 3
RTH
ST
SMK
TB/TBD
TBD-Me
TBD-Mi
VAPH
VGT
VZW
ZOMIU
Autismespectrumstoornissen
Begeleidingsteam
Buitengewoon Secundair Onderwijs
Decreet Rechtspositie Minderjarigen in de Integrale Hulpverlening
Doofheid en slechthorendheid
Flexibel Aanbod Meerderjarigen
Individuele DienstverleningsOvereenkomst
Individueel Handelingsplan
Intelligentiequotiënt
Kwaliteitshandboek
MultiDisciplinair Team
MultiFunctioneelCentrum
Opleidingsvorm 1
Opleidingvorm 3
Rechtstreeks Toegankelijk(e) Hulp
Spraak- en/of taalstoornissen
Specifieke Minimale Kwaliteitseis
Thuisbegeleidingsdienst
Thuisbegeleidingsdienst Meerderjarigen
Thuisbegeleidingsdienst Minderjarigen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaamse Gebarentaal
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling