CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Doelgroep: PERSONEN MET AUTISME (ASS)

Wat is autisme?
Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van een autismespectrumstoornis.
Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen.
Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij personen met autisme anders verwerkt. Hierdoor ondervinden personen met autisme o.a. moeilijkheden met communicatie, sociale interacties, verbeelding, flexibiliteit, prikkelverwerking.

Ons aanbod voor personen met autisme
Binnen ons aanbod voor personen met autisme kunnen verschillende accenten worden gelegd, al naargelang de mogelijkheden van de specifieke persoon:
● verduidelijken en voorspellen van leef- en leeromgeving
● psycho-educatie = leren omgaan met diagnose autisme
● sociale vaardigheidstraining
● probleemoplossend denken stimuleren
● samenwerking ouders of andere belangrijke derden, scholen,
   dagbestedingsorganisaties, werkgevers, externe (hulpverlenende) diensten

Waar kunnen personen met autisme terecht in vzw KIDS?
Men kan een beroep doen op volgende diensten van het KIDS:
(klik op een link om de pagina van de betreffende afdeling te bezoeken)

Voor KINDEREN en JONGEREN:
het
MFC, de Basisschool, het BuSO
Voor VOLWASSENEN:
FAM KIDS HASSELT en FAM KIDS WOLFSDONK

U vindt hieronder meer gedetailleerde info:

Minderjarigen • Onderwijs (Basisschool en BuSO)
Opnamevoorwaarden:
een gemotiveerd CLB-verslag voor type 9-onderwijs
ondergrens Totaal IQ 60.

< 13 jaar
Buitengewoon Basis Onderwijs KIDS
ASS-klassen
ASS+-klassen
ST-klassen
GON


Minderjarigen • Zorg (Jongerenwelzijn - VAPH)
Mulifunctioneel Centrum KIDS voor minderjarigen, Campus Hasselt:
Verblijf
● Dagopvang
● Mobiele/ambulante begeleiding

Opnamevoorwaarden:
● diagnose in het autisme spectrum, gesteld door een multidisciplinair team
(rand)normale begaafheid tot licht verstandelijke beperking
   (telkens te beoordelen door het opnameteam in het licht van het functioneren
   en de bredere problematiek)
● een A-document dat goedgekeurd werd door de toegangspoort
   van integrale jeugdhulp
● in staat zijn om zich te leven en te leren in kleine groepen
● bij opname kan een proefperiode worden afgesproken

Voor meer info, bekijk eens ook onze
visietekst autisme minderjarigenwerking.

Meerderjarigen
1. Vergunde zorgaanbieder KIDS
Campus Hasselt (FAM KIDS HASSELT)
Campus Wolfsdonk (FAM KIDS WOLFSDONK)

2. Mobiele en ambulante begeleiding KIDS
> 12 jaar
Buitengewoon Secundair Onderwijs KIDS
de pASSer - opleidingsvorm 1
de beroepsschool - opleidingsvorm 3
opleidingsvorm 4
GON