CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Doelgroep: SLECHTHORENDE EN DOVE PERSONEN (DSH)

Alle dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen,
kunnen een beroep doen op de diensten van het KIDS:

(klik op een link om de pagina van de betreffende afdeling te bezoeken)

Voor baby's en peuters is er een gespecialiseerde dagopvang: het KIDSJE
Voor kinderen en jongeren:
het MFC, de Basisschool, het BuSO
Voor volwassenen:
FAM Kids HASSELT en FAM Kids WOLFSDONK
Voor elke gebruiker tussen 0 en 65 jaar: de thuisbegeleidingsdienst

Visie
KIDS begeleidt ruim 200 slechthorende en dove kinderen, jongeren en volwassenen, die niet alleen afkomstig zijn uit de provincies Limburg, maar ook uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Slechthorende en dove kinderen worden opgevoed met het oog op het leven in de wereld van de Doven en in de wereld van de horenden. Daartoe brengen we hen in contact met zowel de Vlaamse gebarentaal als het gesproken/geschreven Nederlands (visietekst doven en slechthorenden).

Door het inschakelen van een Dove leerkracht/opvoeder die als een rolmodel functioneert, brengen we onze slechthorenden en doven in contact met de wereld van de Doven. Voor de taalkundige begeleiding doen we hierbij beroep op medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel. De basisgedachte van de hulpverlening is dat kinderen zich op de eerste plaats goed moeten voelen. Dit gevoel kan ondermeer gerealiseerd worden door het voortdurend inspelen op de persoonlijke interesses van de kinderen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen is het ontwikkelen en bevorderen van de communicatie met de omgeving. Door systematisch taal te koppelen aan deze belevingswereld proberen wij tot een optimale vorm van communicatie te komen. Een belangrijke pijler van de hulpverlening is de multidisciplinaire werking. Door jarenlange intensieve samenwerking met universitaire centra en ziekenhuizen is er een grote kennis en ervaring opgebouwd betreffende de
revalidatie en begeleiding van kinderen en jongeren met cochleaire inplant. De audiologische en audiotechnische dienst is verantwoordelijk voor de aanpassing en herstelling van hoorapparaten en technische hulpmiddelen en voor een zeer regelmatige audiometrische controle.

Opname voorwaarden
Een gehoorverlies van meer dan 30 db
De leerbaarheid van het kind en de mate waarin het in groep beïnvloedbaar is

Voor meer informatie kan u steeds via e-mail terecht bij dsh@kids.be.