CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Dovencultuur: TOLKEN

Je bent slechthorend of doof en je komt situaties tegen waar je de horende en sprekende mensen niet goed verstaat. Bij de dokter, op het gemeentehuis, op je werk, op de school van je kinderen, ...
Je bent ouder van een doof/slechthorend kind en je merkt dat je kind niet bij alle gezinsuitstappen alle informatie mee heeft (bijv. bezoekje aan de brandweer, zwemlessen, …).
Je bent een werkgever en je wil graag een goede communicatie met je dove medewerker.
Je bent een vormingsorganisatie en wil je cursussen ook openstellen voor doven en slechthorenden.

In al deze situaties kan een tolk een goede oplossing zijn. Een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een orale tolk. Een tolk kan je aanvragen bij het CAB, het centraal tolkenbureau. Zij bemiddelen tussen de aanvrager en de tolk. Als je als dove/slechthorende een aanvraag doet bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dan komen zij tussen in de betaling van een tolk. De kilometervergoeding betaal jij of de aanvrager van de tolkuren zelf. We maken een onderscheid tussen tolken in de leefsituatie en tolken in de arbeidssituatie. Een dove persoon heeft recht op 18 tolkuren in de leefsituatie en op 10% tolkuren van de arbeidssituatie. Zowel voor de leef- als arbeidssituatie kan je bijkomende tolkuren aanvragen. Voor beide situaties kan je maximum een verdubbeling van tolkuren krijgen.

Als je kind les volgt een horende school in het middelbaar of hoger onderwijs, dan kan je hiervoor ook een tolk Vlaamse Gebarentaal, een orale tolk of een schrijftolk aanvragen. De aanvraag gebeurt door de school waar de tolk nodig zal zijn, in samenwerking met de begeleiders van het kind. De tolkuren worden betaald door het Ministerie van Onderwijs. Meestal krijg je een beperkt aantal uren toegekend, bijv. 4 tot 6 uur per week.

Alles over hoe je een tolk kan aanvragen, op hoeveel uren je recht hebt, … vind je terug op de website van het
centraal tolkenbureau. Heb je na het lezen hiervan nog vragen over wat je nu precies moet doen, stuur gerust een mailtje, fax of neem telefonisch contact op met het KIDS.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com