CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Dovencultuur: VLAAMSE GEBARENTAAL

Gebarentalen zijn visuele talen die gebruikt worden door Dove personen. Gebarentalen zijn echte talen. Ze zijn op natuurlijke wijze ontstaan, hebben een eigen grammatica en een eigen lexicon (gebarenschat). In Vlaanderen spreken we van Vlaamse Gebarentaal (VGT), dit is de verzamelnaam voor de vijf streekvarianten die we in Vlaanderen kennen. In het KIDS hanteren we overwegend de Antwerpse variant. Doven die deel uitmaken van de Dovenwereld en zich cultureel Doof voelen, gebruiken de Vlaamse Gebarentaal.

Meer informatie over Vlaamse Gebarentaal vind je op de website
van het
Vlaams Gebarentaalcentrum.
Meer over waarom we in het KIDS Vlaamse Gebarentaal gebruiken en waarom we deze variant hanteren, vind je in de
visietekst doven en slechthorenden.

Ik maak gebruik van de diensten van het KIDS of ik werk in het KIDS.
Welke variant kies ik uit het
elektronische woordenboek van de Vlaamse Gebarentaal?

In de eerste plaats kijk je of er een gemeenschappelijk gebaar voor heel Vlaanderen is. Naast het filmpje staat dan "Vlaanderen". Als dit zo is, gebruik je dit gebaar. Als er geen variant voor "Vlaanderen" is, dan kijk je bij "Antwerpen". Meestal herinner je je door het bekijken van het filmpje, welk gebaar je in de les Vlaamse Gebarentaal geleerd hebt. In sommige gevallen kan dit het gebaar van "Limburg" zijn.
Vlaamse Gebarentaal is net zoals het Nederlands een levende taal.

Ook in het KIDS is er kruisbestuiving tussen verschillende varianten merkbaar. We streven naar een zuivere hantering van het Antwerps, maar we zien ook Limburgse invloeden. Dit is een normaal gegeven voor een levende taal. Merk ook op dat bij "hiaten" begrippen vermeld staan die niet in de woordenlijst VGT zijn opgenomen, bijv. "website".

CSS Expanding Menus Css3Menu.com