CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Doelgroep: PERSONEN MET EEN SPRAAK-
en/of TAALSTOORNIS (ST)


Kinderen met spraak- en/of taalstoornissen hebben problemen met één of met verschillende functies in verband met het begrijpen en uitdrukken van vooral mondelinge, maar ook schriftelijke taal en niet-verbale communicatie. Onze afdeling ST omvat kinderen met: ernstige taalstoornissen, ernstige articulatiestoornissen of een dysfatische taalontwikkeling.
Men kan beroep doen op de diensten van het KIDS:

(klik op een link om de pagina van de betreffende afdeling te bezoeken)

Voor kinderen en jongeren:
het
MFC, de Basisschool, het BuSO
Voor volwassenen: het FAM Kids WOLFSDONK
Voor elke gebruiker tussen 0 en 65 jaar: de thuisbegeleidingsdienst

Visie
In het omgaan met kinderen met ST gaan wij ervan uit dat elk kind behoefte heeft aan communicatie, ongeacht op welke manier of op welk niveau. Het scheppen van een hartelijk en uitnodigend klimaat waar rust en regelmaat centraal staan en waar de kinderen zich goed voelen is een eerste vereiste om de communicatie op gang te brengen. Om tot een aangepast taalaanbod te komen voor de kinderen wordt binnen onze werking de basisprincipes van Prof. Goorhuis-Brouwer gehanteerd. Binnen haar visie gaat het bij de taalstimulatie niet zozeer om het taalaanbod op zich, maar des te meer om de voortdurende interactie tussen beide partijen betrokken in de communicatie (kind en omgeving). Ook met ST kinderen kan een gesprek gevoerd worden
(visietekst personen met een spraak- en/of taalstoornis).

Opname voorwaarden
Aanwezigheid van een ernstige communicatieve handicap t.g.v. spraak-taalstoornissen en/of centrale auditieve verwerkingsstoornissen
Taalbegrijpen moet minstens één jaar lager liggen dan de ontwikkelingsleeftijd, ofwel moet er sprake zijn van een uitgesproken gestoorde articulatie
Afwezigheid van een ernstige ontwikkelingsachterstand (performaal IQ > 85)
Moeilijkheden om zich te handhaven in de bestaande onderwijsvormen
Ambulante logopedie is duidelijk onvoldoende.

Voor meer informatie kan u steeds via e-mail terecht bij st@kids.be.