CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Vanuit het KEC KIDS willen we ouders, professionelen, vrijwilligers, derden
en zo voort hulp bieden bij vragen rond doofheid, slechthorendheid, autisme en spraaktaalstoornissen.
Het
KEC KIDS kan hiervoor verschillende methodieken toepassen: bezoek, vorming, supervisie en casusbespreking en training. Hiernaast wenst het KEC KIDS ook te participeren aan research en projecten die gebonden zijn aan de doelgroepen (met het doel de hulp- en dienstverlening te optimaliseren).
Het
KEC KIDS poogt telkens deel te nemen aan doelgroepgerichte Europese en Wereldcongressen (door middel van posters, publicatie, lezingen, …).

Elk van onze afdelingen zet zijn deuren open voor een bezoek van professionelen,
zo kan men kennis maken met de doelgroep specifieke werking van het KIDS.

Alle vermelde documenten onder
KEC - Algemeen zijn doelgroepoverstijgend.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com