CSS Expanding Menus Css3Menu.com

DE GRABBELTON VAN HET AUTISMESPECTRUM
Inhoud: Het is bekend dat mensen met autisme informatie op een andere manier verwerken. Het is deze andere cognitieve stijl die leidt tot bijzonderheden op vlak van o.a. socialisatie en communicatie. Tijdens deze avond bekijken we hoe iemand met autisme de wereld ervaart en worden achtereenvolgens de sensorische beleving en een aantal cognitieve verklaringsmodellen voorgesteld en geïllustreerd.

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Elke Istas
BEDOEL JE WAT IK BEGRIJP?
Inhoud: Dr. Roosens, kinderpsychiater, zal het medicatiebeleid op het KIDS toelichten, alsook haar visie op het waarom en wanneer van medicatiegebruik bij onze kinderen en jongeren met autisme.

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Elke Istas
AUTISME EN MEDICATIE
Inhoud: Els Vanbuel (opvoedster) en Billen Goedele (logopediste) verzorgen vanuit hun praktijkervaring een aantal lezingen en workshops rond kleuters en autisme. Het aanbod is voornamelijk vraaggestuurd.
Mogelijke thema's:
- over het Waarom van Visualisatie
- over het Hoe van Visualisatie: van Stappenplan tot Social Story: aansluitend kan een workshop ingepland worden van 2 maal 2 uur, waarin met een beperkt aantal deelnemers praktische oefeningen gedaan worden, vanuit eigen (gezamenlijke) problematieken
- autisme en emoties
- vroegtijdig herkennen van autisme
- autisme en communicatie


Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Goedele Billen en Els Vanbuel
HOE VROEGER JE BEGINT HOE MEER JE WINT: KLEUTERS EN AUTISME
Inhoud: deze inhoud wordt nog toegevoegd

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Jacques Cochez
AUTISME EN ADOLESCENTIE
Inhoud: Broers en zussen kies je niet, je krijgt ze. Relaties tussen broers en zussen zijn meestal de langstdurende relaties in een mensenleven. Een broer of zus met een handicap hebben, kan positieve en/of negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een brus. Een evenwichtige relatie tussen broers en zussen op kinderleeftijd, verhoogt de kans op een evenwichtig netwerk op latere leeftijd, ook bij personen met een handicap.

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Veerle Smits
OOK DE BRUSSEN ZIJN ER NOG
Inhoud: deze inhoud wordt nog toegevoegd

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Goedele Billen en Els Vanbuel
WEGWIJS MET VISUALISATIE

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Doelstelling is het overbrengen van basiskennis rond autismespectrumstoornissen. De geschiedenis van deze ontwikkelingsstoornis, definitie, gedragsbeeld en classificatie komen aan bod. Er wordt tevens ingegaan op mogelijke oorzaken en bijkomende symptomen. Tot slot wordt bekeken welk aanbod KIDS vzw heeft voor deze doelgroep.

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Elke Istas