CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Elk van onze afdelingen zet zijn deuren open voor een bezoek van professionelen,
zo kan men kennis maken met de doelgroep specifieke werking van het KIDS.

Alle vermelde documenten onder
KEC - Slechthorende en Dove personen (DSH)
zijn gericht op de doelgroep
Slechthorende en Dove personen (DSH).
Inhoud: Wij bieden de mogelijkheid aan professionelen om kennis te maken met onze manier van werken binnen de leefgroepen. Een combinatie met een bezoek aan de school is altijd mogelijk.

Binnen de DSH afdeling hebben we de volgende groepen:

Het KIDSje: Voor baby's en peuters met een cochleaire implant

Semi-internaat
De Buidel: voor dove of slechthorende kinderen van 2,5-6 jaar
De Pendel: voor dove en slechthorende kinderen van 6-12 jaar

Internaat
De Hutte: voor dove of slechthorende kinderen van 2,5-6 jaar
De Loods: voor dove en slechthorende kinderen van 6-12 jaar
De Loft: voor dove en slechthorende jongeren vanaf 12 jaar

Daarnaast hebben we ook een aparte werking voor kinderen en jongeren die naast hun doof of slechthorend zijn ook nog een andere (cognitieve, motorische, gedrags en emotionele) beperking hebben:
De Stapsteen: voor dove en slechthorende kinderen met een meervoudige beperking van 2,5-12 jaar
De Vlonder: voor dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking
vanaf 12 -21 jaar

Tarief: 150 EUR per dagdeel (max. 15 deelnemers/groep)

● Contactpersoon: Evelyne Colleye
BEZOEK EN RONDLEIDING IN DE AFDELING DSH

CSS Expanding Menus Css3Menu.com