CSS Expanding Menus Css3Menu.com

SUPERVISIE EN CASUSBESPREKINGEN IN DE AFDELING DSH

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Onze expertise in de afdeling DSH ligt op het domein van de communicatie en begeleiding en ondersteuning van dove en slechthorende mensen. Wij willen graag samen nadenken met andere professionelen die bij individuele casussen of in hun algemene werking in aanraking komen met dit domein.

Tarief: 50 EUR/uur (1 begeleider), 75 EUR/uur ( 2 begeleiders) en max. 5 deelnemers - Thematische supervisie: 100 EUR (max. 3u)

● Contactpersoon: Johan Baerts