CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

AUDIOLOGISCH ONDERZOEK

Men kan op het KIDS terecht voor gespecialiseerd audiologisch onderzoek
(bv. personen met een handicap, peuters,…).

Tarief: 25 EUR voor een audiologische cyclus (verscheidene onderzoeken tot diagnose en eventuele aanpassing bepaald zijn) /per jaar

● Contactpersoon: Heidi Palmaerts