CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Voor de taalontwikkeling bij een kind met een spraak-taalstoornis is het heel goed om met de volgende principes rekening te houden:
- vanuit luisteren een gesprek aangaan is goed voor het zelfbeeld van een kind,
maar ook voor de taaluitbreiding
- doe activiteiten met het kind en koppel er woorden aan; ook bij samen spelen is de leerbaarheid heel hoog o Voorlezen en de bib verkennen zijn uitgelezen momenten
- rijmen, zingen en andere taalspelletjes stimuleert fantasie en natuurlijk …taal.
Deze en andere tips worden toegelicht met beeldfragmenten.


Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Jacques Cochez
HOE KAN IK DE TAAL VAN MIJN KIND STIMULEREN
Inhoud: Hoe kan ik het zelfbeeld, de onafhankelijkheid, sociale interacties en het netwerk thuis bij mijn kind stimuleren.

Tarief: Het tarief en de groep wordt in samenspraak met het KIDS bepaald

● Contactpersoon: Jacques Cochez
HOE KAN IK HET ZELFBEELD, DE ONAFHANKELIJKHEID, SOCIALE INTERACTIES EN HET NETWERK THUIS BIJ MIJN KIND STIMULEREN

CSS Expanding Menus Css3Menu.com