Info en inschrijven

Uitroepteken ! | Leestekens.jouwweb.nl

Ten gevolge van de coronamaatregelen kan er niet ingeschreven worden zoals gewoonlijk.

Er kan wel online aangemeld worden vanaf 2/6/20 9u00.

Het aanmeldformulier vindt u hier

Uw zoon of dochter inschrijven in BuSO-KIDS verloopt als volgt:

Info-avonden
In december en februari organiseert BuSO-KIDS info-avonden.
Elke afdeling (OV1, OV3 en OV4) stelt zijn werking tweemaal aan u voor: om 19u00 en om 20u30.
Dit biedt de mogelijkheid om de info van twee verschillende afdelingen te beluisteren.
De info-avonden gaan door in BuSO-KIDS in het gebouw van de pASSer.
Om organisatorische redenen vragen we om in te schrijven en zo uw aanwezigheid te bevestigen.

In maart organiseert Kindsheid Jesu jaarlijks een opendeurdag. Ook OV4 stelt zijn werking hier voor.

Tijdens het derde trimester organiseert KIDS jaarlijks de Vlaamse Kermis. Tijdens dit evenement openen we onze scholen op het KIDS-domein in de namiddag en stellen we onze werking aan u voor. Er zijn steeds voldoende collega’s aanwezig om vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven. Inschrijven is niet nodig.

Doorverwijzing door CLB
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling. Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs (en indien nodig een opleidingsvorm). Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

Capaciteit
De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2020 – 2021 wordt de volgende capaciteit gehanteerd:

OV1 – de pASSer:
– PE 1 – B-groep: 12 leerlingen
– PE 2 – IZOM: 12 leerlingen
– PE 3 – Eerste graad: 21 leerlingen
– PE 4 – ZOM 2: 21 leerlingen
– PE 5 – ZOM 3: 24 leerlingen
– PE 6 – Tweede graad examenklas: 21 leerlingen
– PE 7 – IN VIVO: 12 leerlingen
– PE 8 – QUO VADIS + VIADUCT + Derde graad examenklas: 30 leerlingen

OV3 – de beroepsschool: 180 leerlingen

OV4 – Kindsheid Jesu:
– 1A: 27 leerlingen
– 2A: 27 leerlingen
– 3e jaar ASO wetenschappen: 9 leerlingen
– 4e jaar ASO wetenschappen: 9 leerlingen
– 3e jaar ASO economie: 9 leerlingen
– 4e jaar ASO economie: 9 leerlingen
– 5e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 9 leerlingen
– 6e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 9 leerlingen
– 3e jaar TSO handel: 9 leerlingen
– 4e jaar TSO handel: 9 leerlingen
– 5e jaar TSO handel: 9 leerlingen
– 6e jaar TSO handel: 9 leerlingen

Voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:
– Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuSO-KIDS;
– Kinderen van personeel van BuSO-KIDS;
– Leerlingen van BuBaO-KIDS;
hebben voorrang bij het inschrijven in BuSO-KIDS.

Vrije inschrijvingen
Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerlingen zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van het type, de opleidingsvorm of de pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven niet bereikt is. Inschrijvingen gebeuren steeds in fysieke aanwezigheid. Online of telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

OV1:
– leerlingen voor de eerste graad kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
– leerlingen voor andere graden/werkingen worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze groepen worden pas opengesteld in mei, wanneer de interne doorstroom duidelijk is. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd.

OV3:
– elke leerling kan rechtstreeks ingeschreven worden in de opleiding naar keuze.

OV4:
– leerlingen voor de eerste graad kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
– leerlingen voor de hogere jaren worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze jaren worden pas opengesteld wanneer de interne doorstroom definitief is.

Tijdens de inschrijvingsdag
De vrije inschrijvingen voor alle afdelingen (OV1, OV3, OV4) starten vanaf 8u30 en vinden plaats in BuSO-KIDS in het gebouw van de pASSer.
Bij aankomst ontvangt u een volgnummer voor inschrijving.

Na de inschrijvingsdag
Gedurende de rest van het schooljaar kan u inschrijven op afspraak.

OV1 en OV3:
– Inschrijvingen en aanmeldingen vinden plaats op het secretariaat van BuSO-KIDS.
– Contactpersoon: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93)

OV4:
– Inschrijvingen en aanmeldingen vinden plaats op het secretariaat van Kindsheid Jesu, Kempische steenweg 400 te Hasselt.
– Contactpersoon: Judith Aurich (011/27.84.60)

Wat meebrengen?
– Identiteitskaart van de leerling
– Voorlopig attest van het CLB (noodzakelijk voor effectieve inschrijving, aangewezen bij inschrijving op de wachtlijst)

Meer informatie?
OV1: Lien Saelemaekers – 0492 46 51 86 – lien.saelemaekers@kids.be
OV3: Dawn Okkes – 0492 34 32 25 – dawn.okkes@kids.be
OV4 Middenschool: Isabelle Barthels – 0477 45 56 18 – isabelle.barthels@kids.be
OV4 Humaniora: Eva Stas – 0492 46 51 58 – eva.stas@kids.be

Data schooljaar 2019-2020

 • Info-avond december: 9 december 2019
 • Voorrangsperiode: 7 tot 21 februari 2020
 • Info-avond februari: 17 februari 2020
 • Start vrije inschrijvingen: 2 maart 2020
 • Opendeurdag OV4 Kindsheid Jesu: 8 maart 2020
 • Vlaamse Kermis KIDS: GEANNULEERD

Bereikbaarheid

BuSO-KIDS is bereikbaar via Nieuwe heidestraat, 3e poort rechts

 

Nog vragen over inschrijven in BuSO-KIDS?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: