Info en inschrijven

Uitroepteken ! | Leestekens.jouwweb.nl

De geplande info-avonden worden omwille van de corona-maatregelen geannuleerd.

Alle informatie over de verschillende afdelingen wordt digitaal ter beschikking gesteld.

 

Uw zoon of dochter inschrijven in BuSO-KIDS verloopt als volgt:

Info-avonden
In december en februari organiseert BuSO-KIDS info-avonden.
Elke afdeling (OV1, OV3 en OV4) stelt zijn werking tweemaal aan u voor: om 19u00 en om 20u30.
Dit biedt de mogelijkheid om de info van twee verschillende afdelingen te beluisteren.
De info-avonden gaan door in de gebouwen van Kindsheid Jesu te Hasselt.
Om organisatorische redenen vragen we om in te schrijven en zo uw aanwezigheid te bevestigen.

In maart organiseert Kindsheid Jesu jaarlijks een opendeurdag. Ook OV4 stelt zijn werking hier voor.

Tijdens het derde trimester organiseert KIDS jaarlijks de Vlaamse Kermis. Tijdens dit evenement openen we onze scholen op het KIDS-domein in de namiddag en stellen we onze werking aan u voor. Er zijn steeds voldoende collega's aanwezig om vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven. Inschrijven is niet nodig.

De online presentaties ter vervanging van de info-avonden 2021 vindt u hier.

Doorverwijzing door CLB
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling. Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs (en indien nodig een opleidingsvorm). Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

Capaciteit
De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2021 – 2022 wordt de volgende capaciteit gehanteerd:

OV1 - de pASSer:
- PE 1 – B-groep: 12 leerlingen
- PE 2 – IZOM: 10 leerlingen
- PE 3 – Eerste graad: 21 leerlingen
- PE 4 – ZOM 2: 21 leerlingen
- PE 5 – ZOM 3: 24 leerlingen
- PE 6 – Tweede graad examenklas: 21 leerlingen
- PE 7 – IN VIVO: 12 leerlingen
- PE 8 – QUO VADIS + VIADUCT + Derde graad examenklas + B3: 40 leerlingen

OV3 - de beroepsschool: 180 leerlingen

OV4 - campus Kindsheid Jesu:
- 1A: 27 leerlingen
- 2A: 27 leerlingen
- 3e jaar DO natuurwetenschappen: 9 leerlingen
- 3e jaar DO economische wetenschappen: 9 leerlingen
- 3e jaar DO bedrijfswetenschappen: 9 leerlingen
- 4e jaar ASO wetenschappen: 9 leerlingen
- 4e jaar ASO economie: 9 leerlingen
- 4e jaar TSO handel: 9 leerlingen
- 5e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 9 leerlingen
- 5e jaar TSO handel: 9 leerlingen
- 5e jaar TSO informaticabeheer: 9 leerlingen
- 6e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 9 leerlingen
- 6e jaar TSO handel: 9 leerlingen

Voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:
- Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuSO-KIDS;
- Kinderen van personeel van BuSO-KIDS;
- Leerlingen van BuBaO-KIDS;

Heeft uw zoon/dochter recht op een inschrijving tijdens de voorrangsperiode? Neem dan contact op met het secretariaat van BuSO-KIDS.
- Voor OV1 en OV3: 011/22.25.93 - Lies Hoedemaekers
- Voor OV4: 011/27.84.61 - Judith Aurich

Vrije inschrijvingen
Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerlingen zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van het type, de opleidingsvorm of de pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven niet bereikt is. Inschrijvingen gebeuren digitaal.

OV1 - de pASSer:
- leerlingen voor de eerste graad kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor andere graden/werkingen worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze groepen worden pas opengesteld ten vroegste vanaf mei, wanneer de interne doorstroom duidelijk is. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd.

OV3 - de beroepsschool:
- elke leerling kan rechtstreeks ingeschreven worden in de opleiding naar keuze.

OV4 - campus Kindsheid Jesu:
- leerlingen voor het eerste jaar kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor de hogere jaren worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze jaren worden pas opengesteld wanneer de interne doorstroom definitief is. Dit is ten vroegste begin juli.

 

 

 

Meer informatie?
OV1: Lien Saelemaekers - 0492 46 51 86 - lien.saelemaekers@kids.be
OV3: Dawn Okkes - 0492 34 32 25 - dawn.okkes@kids.be
OV4 Middenschool: Pieter Vaes - 0497 69 26 33 - pieter.vaes@kids.be
OV4 Humaniora: Eva Stas - 0492 46 51 58 - eva.stas@kids.be

Data schooljaar 2020-2021

 • Info-avond januari: GEANNULEERD – info digitaal beschikbaar
 • Voorrangsperiode inschrijvingen: vrijdag 29 januari 2021 tot en met vrijdag 12 februari 2021
 • Info-avond februari: GEANNULEERD – info digitaal beschikbaar
 • Start vrije inschrijvingen: maandag 22 maart 2021, 20u00
 • Opendeurdag OV4 Kindsheid Jesu: 24 en 25 april 2021 – Digitaal
 • Vlaamse Kermis KIDS: GEANNULEERD voor 2021

Bereikbaarheid

BuSO-KIDS is bereikbaar via Nieuwe heidestraat, 3e poort rechts

 

Nog vragen over inschrijven in BuSO-KIDS?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: