Inschrijvingen BuSO-KIDS – schooljaar 2022-2023

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 starten op MAANDAG 7 MAART 2022 om 20u00 en zullen digitaal verlopen.

Er kan worden ingeschreven voor:

– de pASSer (OV1)
– de beroepsschool (OV3)
– campus Kindsheid Jesu (OV4)

De inschrijving van je zoon/dochter gebeurt via het online formulier dat op 7 maart 2022 om 20u00 beschikbaar wordt gesteld, onderaan deze webpagina. Inschrijvingen gebeuren chronologisch. Het moment waarop het formulier volledig ingevuld wordt verzonden, bepaalt de volgorde van inschrijving.

Binnen de vier werkdagen na inschrijving neemt de school contact met je op om te laten weten of je zoon/dochter al meteen een plaats heeft op school of voorlopig op de wachtlijst komt.

Indien je zoon/dochter start in het eerste jaar, is de kans reëel dat er snel een plaats kan worden toegekend. Indien je zoon/dochter start in een hoger jaar of een hogere graad, wordt er meestal automatisch een wachtlijst opgesteld. De vrije plaatsen in deze klassen worden pas opengesteld in mei, juni of zelfs begin juli.

Twijfel je nog over de juiste opleidingsvorm, richting, graad of jaar? Je kan inschrijven voor meerdere opleidingsvormen, richtingen, graden of jaren. Houd er rekening mee dat voor elke inschrijving het formulier opnieuw moet worden ingevuld.

 

Stap voor stap inschrijven

STAP 1 - op voorhand

Zorg ervoor dat je de nodige informatie verzamelt:
- De naam van de leerling
- De geboortedatum van de leerling
- Het adres van de leerling
- Het rijksregisternummer van de leerling (dit staat meestal op de achterkant van de identiteitskaart en begint met de geboortedatum)
- Het type van het attest van de leerling: type basisaanbod, type 3, type 7 of type 9. Indien dit niet duidelijk is, neem dan contact op met het CLB van de huidige school
- De opleidingsvorm waarvoor je de leerling wil inschrijven (OV1 - de pASSer; OV3 - de beroepsschool; OV4 - campus Kindsheid Jesu)
- De richting en/of het jaar/graad waarvoor je de leerling wil inschrijven
- De contactgegevens waarmee we jou kunnen bereiken: telefoonnummer en emailadres

Lees het schoolreglement en pedagogisch project van de school na. Je moet bij inschrijving verklaren dat je hiermee akkoord gaat.
- Pedagogisch project BuSO-KIDS
- Schoolreglement ouders pASSer - OV3 - 2021-2022
- Schoolreglement leerlingen pASSer - OV3 - 2021-2022
- Schoolreglement OV4 Middenschool - 2020-2021
- Schoolreglement ouders Humaniora OV4 2021-2022
- Schoolreglement leerlingen Humaniora OV4 2021-2022

Gebruik eventueel de afdrukversie van het inschrijfformulier om je goed voor te bereiden.

 

STAP 2 - vanaf 7 maart 20u00

Vul het digitaal inschrijvingsformulier volledig in. Je vindt dit onderaan deze webpagina.

Verklaar je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Dit doe je door het vinkje aan te klikken in het inschrijvingsformulier.

Druk zeker op 'verzenden'. Eens het formulier verzonden is, kan je het ingevulde formulier ook zelf downloaden. We raden aan dit te doen.

 

STAP 3 - 4 werkdagen na de inschrijving

De school bekijkt op basis van de chronologische inschrijvingen en de vrije plaatsen wie er kan ingeschreven worden.

Is er nog plaats voor je zoon/dochter? De school contacteert je om de inschrijving te overlopen en verdere afspraken te maken.

Is er (nog) geen plaats voor je zoon/dochter? De school brengt je hiervan op de hoogte en stuurt je binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument. Je zoon/dochter krijgt een plaats op de wachtlijst. Deze geldt tot 7 oktober 2022.

Een inschrijving is pas definitief

- na akkoordverklaring van de ouders met het schoolreglement en het pedagogisch project
- wanneer de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden:
* Leeftijd
* Getuigschrift basisonderwijs (enkel voor OV4)
* Het juiste inschrijvingsverslag van het CLB

 

Vragen?

Contactpersoon: Koen Cornelissen – telefoonnummer: 0473 52 23 17

Meer info – www.onderwijsvlaanderen.be (inschrijvingsrecht ouders / FAQ’s)