Impact van Corona op KIDS

De Corona-crisis houdt de hele wereld in zijn greep. Ook op KIDS gaan we met gezond verstand om met de maatregelen die ons vanuit de overheid worden opgelegd.

Deze maatregelen hebben een grote impact op onze werking.

  • De scholen voorzien opvang voor kinderen die op geen andere manier opgevangen kunnen worden (ouders in de zorg, veiligheidsberoepen,…)
  • Voor dagopvang en verblijf geldt dat alle kinderen en jongeren in eerste instantie thuis opgevangen worden. Er wordt een minimum van opvang voorzien voor kinderen en jongeren voor wie de opvang thuis niet mogelijk of niet veilig is en voor kinderen en jongeren die niet naar huis kunnen omdat ouders verplicht worden te gaan werken en men geen andere opvang kan organiseren (bv ouders die werken in het ziekenhuis, politie,…). We kunnen hierbij niet garanderen dat de opvang zal gebeuren door de vertrouwde opvoeders.
  • De inschrijvingen voor de paasvakantie vervallen. In de paasvakantie gelden dezelfde voorwaarden als hierboven omschreven.
  • Onze mobiele diensten zijn tot een minimum herleid. Enkel dringende situaties worden behandeld.
  • Voor de volwassenwerking geldt dat iedereen die thuis kan opgevangen worden, thuis wordt opgevangen. Iedereen die na 18 maart nog in de voorziening aanwezig is, zal verder in de voorziening opgevangen worden zolang de maatregelen van kracht zijn en kunnen dus niet wisselen tussen thuis en de voorziening.
  • Activiteiten in het activiteitencentrum in Wolfsdonk gaan niet meer door.

We beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben op onze cliënten en hun omgeving, maar de veiligheid van iedereen is nu van prioritair belang. We hopen dat iedereen in deze omstandigheden veilig en gezond kan blijven.

We hopen op jullie begrip voor deze situatie. Als jullie nog met vragen zitten, kunnen jullie altijd bij ons terecht.

Hieronder nog een leuke boodschap van onze bewoners in Wolfsdonk en enkele jongeren uit een leefgroep in Hasselt, zij schreven een liedje om ons allen een hart onder de riem te steken.