Audioloog (20/40)

Vzw KIDS is een organisatie in de onderwijs- en welzijnssector, met zo’n 1000-tal cliënten en 600 medewerkers. Doelgroepen betreffen dove en slechthorende kinderen en volwassenen, kinderen en volwassenen met een spraaktaalproblematiek en/of autismespectrumstoornissen. Voor het Multifunctioneel Centrum van vzw KIDS zijn wij dringend op zoek naar een audioloog/audiologe.

Arbeidsbreuk 20/40
VERVANGINGSOPDRACHT van 09/08/2021 TOT 30/10/2021

PLAATS IN DE ORGANISATIE
–    De audioloog rapporteert aan de verantwoordelijke (beleidsmedewerker zorg)
–    De audioloog behoort tot het team van de audiologische dienst van MFC KIDS

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Onderschrijven van missie, visie en waarden van KIDS-Zorg
 • Verzorgen en verlenen van audiologische begeleiding
 • Cliëntgericht handelen

TAKEN
1.    Uitvoeren van gehoortesten en ander audiologisch onderzoek (met verslaggeving) bij kinderen, jongeren en volwassenen.
2.    Uitvoeren van het nazicht, de aanpassingen en het onderhoud m.b.t. hoortoestellen.
4.    Administratieve opvolging en dossieropmaak.
5.    Uitleg en advisering hulpmiddelen (FM, Bluetooth, e.d.m.).
6.    Communicatie met kinderen en jongeren, ouders, verwijzers e.a. .
7.    Samenwerking met leefgroepen en onderwijs.

COMPETENTIES

 • Hartelijke professionaliteit en inlevingsvermogen
 • Administratieve accuraatheid
 • Aandacht voor details
 • Samenwerken
 • Flexibel gedrag
 • Voortgangscontrole
 • Communicatief t.a.v. de gestelde doelgroepen
 • Omgang met kinderen

SCHOLING – BIJKOMENDE OPLEIDING – ERVARING

 • Opleiding minimaal A1 audiologie
 • Pluspunten zijn:
  Expertise bij jonge kinderen
  Kennis van CI (cochleaire implantatie) en Baha
  Kennis van Eazyworks en Audiqueen
  Bijkomende audiotechnische kennis
  Kennis van de Vlaamse Gebarentaal
 •  Bereidheid tot volgen van specifieke opleidingen

WERKOMSTANDIGHEDEN

 • Flexibiliteit in functie van de noden
 • Verloning volgens barema VAPH

Indien u interesse heeft in deze functie,
gelieve uw CV en motivatiebrief te mailen naar liselot.sauwens@kids.be.
Meer info via 0492 34 30 97.
Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot donderdag 24 juni 2021.
Sollicitaties vinden plaats op donderdag 1 juli 2021.