Begeleid(st)er mobiel/ambulante begeleiding

(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

Vervangingscontract voor een contract van 20 à 24/40 uren vanaf 11/4/2023 tot en met 10/11/2023.

Vzw KIDS is een organisatie in de onderwijs- en welzijnssector, met zo’n 1000-tal cliënten en
700 medewerkers. Doelgroepen betreffen dove en slechthorende kinderen en volwassenen,
kinderen en volwassenen met een spraaktaalproblematiek en/of
autismespectrumstoornissen.
Voor de thuisbegeleidingsdienst, KIDS Mobiel, zijn wij op zoek naar een begeleid(st)er voor
begeleiding van dove en slechthorende volwassenen, met kennis van de doelgroep en de
Vlaamse Gebarentaal.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Onderschrijven van missie, visie en waarden, de objectieven en het geschreven
referentiekader zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. De begeleid(st)er voert
de missie en visie van de organisatie uit.
2. Ondersteuning van volwassenen met een communicatieve beperking aan huis, elders
(mobiel) of op de dienst (ambulant) en dat rekening houdend met de zorgvraag van
de cliënt en de context.

TAKEN

1. Aanbieden van zorg op maat gebaseerd op de noden van de cliënt. (o.a. Ondersteunen
op vlak van wonen, werk of dagbesteding, vrijetijdsinvulling, administratie, mobiliteit,
relaties,…).
2. Expertise opbouwen en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de
hulpverlening aan personen met een beperking, in hoofdzaak
doofheid/slechthorendheid.
3. Deelnemen aan het teamoverleg.
4. Administratie bijhouden.
5. Samenwerken, zowel met collega’s op de dienst en binnen KIDS als met het netwerk
van de cliënt, reguliere diensten, enz.

SCHOLING – BIJKOMENDE OPLEIDING –ERVARING

1. Bachelor in de pedagogische of sociale wetenschappen, of ervaring met de doelgroep
2. Pluspunten zijn:
– kennis van de doelgroep
– voldoende kennis van de Vlaamse Gebarentaal
3. Bereidheid tot volgen van specifieke vormingen

WERKOMSTANDIGHEDEN

1. flexibel zijn in functie van de noden van de cliënt/het gezin
2. beschikken over een auto, werkgebied Limburg
3. verloning volgens VAPH-Barema’s
Indien je interesse hebt in deze functie, gelieve een cv en motivatiebrief te mailen naar
edith.croux@kids.be.
Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot en met 19/3/2023
Sollicitaties worden gehouden op maandag 27/3 in de voormiddag