Begeleid(st)er voor de realisatie van een pilootproject (RTH) voor doelgroep DSH

KIDS Mobiel is dringend op zoek naar:

Een begeleid(st)er voor de realisatie van een pilootproject binnen RTH
voor de doelgroep Doven en Slechthorenden

Arbeidsbreuk 24/40

Contract bepaalde duur met start op 1/2/2023 tot en met 31/12/2023

Vzw KIDS is een organisatie in de onderwijs- en welzijnssector, met zo’n 1000-tal cliënten en 700 medewerkers. Doelgroepen betreffen dove en slechthorende kinderen en volwassenen, kinderen en volwassenen met een spraaktaalproblematiek en/of autisme.

Voor het opstarten van een loketfunctie binnen onze mobiele/ambulante dienst, KIDS Mobiel, zoeken we een persoon die samen met het team deze nieuwe functie mee vorm wil geven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Onderschrijven van missie, visie en waarden, de objectieven en het geschreven referentiekader zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. De begeleid(st)er voert de missie en visie van de organisatie uit.
2. Beantwoorden van vragen allerhande, o.a. administratieve vragen, van dove of slechthorende cliënten die naar een ‘loket’ kunnen komen op de dienst (ambulant) of elders in de provincie (mobiel). Tijdens dit moment kunnen allerhande vragen van de cliënt of de context besproken worden (administratieve vragen, specifieke informatie bieden, …)

VERWACHTINGEN

1. Op verschillende locaties in de provincie Limburg de loketfunctie uitoefenen, in samenwerking met andere organisaties
2. Bieden van outreach aan andere diensten en organisaties
3. Kennis hebben van de sociale kaart om te kunnen verwijzen
4. Bereidheid tot inwerken in het administratieve luik (hulpmiddelen, VAPH, FOD, mutualiteit,…)
5. Flexibiliteit in werkuren (minimaal 1 avond per week en occasioneel op zaterdag wegens aanwezigheid op activiteiten waar het doelpubliek aanwezig is)
6. Samenwerken met het team maar ook met derden, ten behoeve van dienstverlening tav de cliënt.

SCHOLING – BIJKOMENDE OPLEIDING –ERVARING

1. Bachelor in de pedagogische of sociale wetenschappen of ervaring met de doelgroep
2. Kennis van de doelgroep en de Vlaamse Gebarentaal is vereist
3. Pluspunt is administratief onderlegd zijn
4. Bereidheid tot volgen van specifieke vormingen

WERKOMSTANDIGHEDEN

1. Flexibel zijn in functie van het project
2. Werkgebied Limburg
3. Verloning volgens VAPH-Barema’s

Indien je interesse hebt in deze functie, gelieve een cv en motivatiebrief te mailen naar
edith.croux@kids.be.

Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot en met 27/1/23

Sollicitaties worden gehouden op vrijdag 3 /2/2023 in de namiddag.