Busbegeleider

Busbegeleider weekendritten

Vzw KIDS is een organisatie in de onderwijs- en welzijnssector, met zo’n 2000-tal cliënten en 850 medewerkers.
Voor deze vacature gaat het specifiek om de doelgroepen : dove en slechthorende kinderen en jongeren, kinderen en jongeren met een spraaktaalproblematiek en/of autismespectrum-stoornissen.
We zijn vanaf september 2024 op zoek naar een busbegeleider voor onze weekendritten.

Werkomstandigheden :
Je bent verantwoordelijk voor een busrit ( max 10 kinderen/jongeren op de bus ).
op maandagochtend ( tussen ongeveer 6u30 en 9u )
op vrijdagnamiddag ( tussen ongeveer 15u30 en 18u)

– Taken:
Je staat op een warme manier in voor de orde, netheid en rust in de bus.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en chauffeur.
Je volgt op dat het rittenschema gevolgd wordt.
Je geeft info door aan- en bespreekt eventuele moeilijkheden met de bus coordinator van KIDS Zorg.

– Praktisch :
Geen diplomavereiste
Minimum 18 jaar zijn
Lichamelijk geschikt voor de functie
Blanco uitreksel uit het strafregister, model 2

– Competenties :
Zin voor verantwoordelijkheid
Voeling hebben met de doelgroep
Betrokken zijn

Interesse? Vragen ?
Gelieve dan contact op te nemen met
veerle.kuipers@kids.be 0492/34.31.92