Directeur basisschool

Het schoolbestuur van vzw KIDS heeft een vacature voor de functie van DIRECTEUR (m/v) in haar basisschool te Hasselt, met ingang van 1 maart 2021.

BuBaO KIDS is een vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs en organiseert onderwijs aan dove en slechthorende kinderen (type 7), kinderen met spraak- en taalstoornissen (type 7) en kinderen met autisme (type 9). BuBaO KIDS maakt deel uit van vzw KIDS en behoort tot de scholengemeenschap DUOOCENTRUM.

Bekwaamheidsbewijzen

• Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, met minstens 5 jaar onderwijservaring.

• Houder zijn van een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

• Houder zijn van het ProfS-diploma of bereid zijn deze opleiding te volgen en succesvol af te ronden.

• Een aanvullend getuigschrift Banaba ‘Buitengewoon Onderwijs’ is een meerwaarde.

Functieomschrijving

• Uitdragen van de missie, visie en het pedagogisch project van de school.

• Gestalte en uitvoering geven aan het onderwijsproject, in samenwerking met het middenkader van de school, het directieteam KIDS, en het schoolbestuur.

• Streven naar maximale leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vertrekkende vanuit een duidelijke pedagogische visie en gedegen kennis van het buitengewoon onderwijs.

• Leiden, coachen en motiveren van het personeel.

• Functiebeschrijvingen opstellen, functioneringsgesprekken en evaluaties uitvoeren.

• Aanwerven van personeelsleden.

• Een gezond en werkbaar financieel en administratief beheer onderhouden.

• Een goede communicatie en samenwerking met ouders verzekeren.

• Plannen en coördineren van schoolactiviteiten en projecten.

• Faciliteren en opvolgen van de implementatie van het onderwijskwaliteitsmodel.

• De school representeren naar de buitenwereld en goede relaties met schoolbetrokken instanties onderhouden.

• Nieuwe impulsen geven aan de verdere groei van de basisschool: op gebied van langetermijnvisie, onderwijsaanbod, organisatie en infrastructuur.

Profiel

• Motiverende en dynamische persoonlijkheid, met sociale en innovatieve ingesteldheid.

• Beschikken over communicatieve, pedagogische, didactische en organisatorische bekwaamheden.

• Volledige inzet voor de school en optimale beschikbaarheid voor zover de goede werking van de school dit vereist.

• Hartelijke professionaliteit als basishouding.

• Uitdrager van de katholieke dialoogschool.

Statuut en bezoldiging

• Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na een positieve evaluatie kan er een vaste benoeming volgen. Het ambt wordt bezoldigd volgens de weddeschaal die van toepassing is.

• Weddeschalen te vinden op www.ond.vlaanderen/weddeschalen.be

Kandidaatstelling

• De kandidaten moeten per e-mail kandideren uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020. De e-mail, met een duidelijk gemotiveerde kandidaatstelling voor dit ambt, dient samen met het curriculum vitae en een foto van de kandidaat, opgestuurd te worden naar de voorzitter van vzw KIDS: johan.dehaese@kids.be

• De kandidatuur wordt met volledige discretie behandeld. De selectiecommissie zal op basis van het cv en de sollicitatiebrief van de kandidaat oordelen of hij/zij voor een bijkomend sollicitatiegesprek in aanmerking komt. In de volgende fase behoort een assessment door een extern bureau tot de mogelijkheden. De kandidaten worden op de hoogte gebracht van de beslissing.