ICT support medewerker

Vzw KIDS zoekt een ICT-medewerker ter versterking van het interne ICT-team.
De opdracht wordt administratief georganiseerd vanuit het Specifiek Leersteuncentrum Limburg
(onderwijs), maar in de praktijk neemt de nieuwe medewerker een rol op voor alle afdelingen van
vzw KIDS (zorg en onderwijs).

Contract
Voltijdse opdracht: 36/36
Bachelor-verloning volgens barema’s van Onderwijs Vlaanderen.
Vakantieregeling volgens het ambt van ICT-coördinator.
Wij bieden je een voltijdse betrekking tot 30/06/2025, die verlengd kan worden mits een positieve
evaluatie.

Diplomavereisten
Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de informatica (of aanverwant).

Functieomschrijving

Taken eigen aan de opdracht
Pedagogisch-didactisch
• Je werkt mee aan het opstellen van het beleidsplan ICT en ondersteunt de uitvoering ervan naar
de medewerkers en cliënten.
• Je verzorgt op de personeelsvergaderingen een ICT-moment.
• Je bent verantwoordelijk voor de interne opleidingen van je collega’s.
• Je geeft advies over mogelijke ICT-toepassingen.
• Je brengt ideeën aan om software, projecten, internetsites … in de lessen te integreren.
• Je ondersteunt KIDS-medewerkers om met ICT een krachtiger leeromgeving te creëren.
• Je geeft demonstraties over hoe programma’s werken en vooral hoe je ze in de klas kan
gebruiken.
• Je stelt de ICT-toepassingen ter beschikking van de leerkrachten en de cliënten en je
ondersteunt de leerkrachten en cliënten in het gebruik ervan.
Technisch
• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud (installeren, configureren, herstellen en
vervangen) van hardware zoals PC’s en randapparatuur en de uitbouw van een ICT-netwerk
(communicatie, internet, telefonie, …).
• Je staat in voor de beveiliging van alle gegevens, en voor de back-up en het herstel van
informatie.
• Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een systeem van interne communicatie.
• Je let op de kwaliteit van de hardware en software.
• Je zorgt voor technische opleiding die jezelf en teamleden in staat stellen om technische
problemen zelf op te lossen.
• Je werkt samen met externe leveranciers
• Je ondersteunt de medewerkers en cliënten als support medewerker.
• Je hebt een gedegen kennis van de volgende technologieën en onderhoud deze:
• Windows (PC)
• Entra + AD
• M365 (office + teams)
• Intune
• Sharepoint
• Power platform
• Documentatievaardigheden – Enterprise Architecture
• Security fundamentals – GDPR, NIS2, AI act, ITIL
• Data en applicatie integratie en automatisatie
Administratief
• Je beheert de inventaris van de beschikbare hard- en software (video, foto, beamer, pc …) en
geeft advies over mogelijke aankopen.
• Je hanteert een aangepast taalgebruik bij chatten en e-mailen.
• Je voert de interne afspraken inzake administratieve taken uit.
• Je documenteert IT-processen en -procedures.

Professionalisering
• Je neemt deel aan nascholingsinitiatieven over ICT, vernieuwingen in onderwijs en zorg.
• Je leert nieuwe programma’s die van nut kunnen zijn voor KIDS. Je kan deze zelf toepassen en
draagt die competentie over aan je collega’s.
• Je volgt de technische evolutie (software, netwerk, websites, apparatuur, beveiliging en
regelgeving) en prijzen op.
• Je volgt de technische ontwikkelingen op gebied van ICT, onderwijs en zorg op.
• Je maakt samen met het team, keuzes uit het overaanbod van soft- en hardware.
• Je neemt deel aan loopbaanbegeleiding die op KIDS georganiseerd wordt.

Overleg en samenwerking met directie, collega’s, ouders en andere externe partners
• Je ondersteunt het beleid in verband met auteursrechten, persoonlijke levenssfeer, licenties,
beperken van de contacttijd aan de pc, netiquette, pestgedrag en respect voor de hardware,
software en security.
• Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s die proberen de ICT-leerdoelen in
onderwijsleeractiviteiten voor verschillende leergebieden te integreren.
• Je informeert de ouders, de KIDS-medewerkers en de cliënten over het ICT-gebruik op school en
thuis (wijst o.a. op de gevaren van internet, chatten, pesten online…) op een correcte en
respectvolle wijze.
• Je adviseert over de plaatsing van computers in de KIDS.
• Je adviseert over alle beveiligingsaspecten zoals het gebruik van MFA, updates, …
• Je neemt deel aan werkgroepen, fora… om gericht keuzes te maken voor aankoop of gebruik
van soft- en hardware.

Profiel (job- en persoonsgebonden competenties)
• Je bent administratief sterk
• Je bent ondernemend en sterk in verbindend en afgestemd communiceren
• Je kan nauwkeurig werken
• Je kan zeer discreet te werk gaan

Plaats tewerkstelling
Vzw KIDS
Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
Solliciteren
Interesse? Bezorg je CV en motivatiebrief per mail aan de directie, koen.cornelissen@kids.be, ten
laatste op 18 augustus 2024.
Indien uw sollicitatie weerhouden wordt, ontvangt u een uitnodiging tot gesprek.