Leerkracht buitengewoon kleuteronderwijs

KIDS is een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 7 en type 9.
Onze school heeft een hart voor kinderen met verhoogde zorgnoden en bevindt zich in de bosrijke omgeving van Kiewit.
Het onderwijs is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van dove- en/of
slechthorende leerlingen (DSH – type 7), kinderen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis (ST –
type 7) en kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS – type 9).
We zijn op zoek naar een kleuterleerkracht binnen de ST-afdeling.
Je staat als klasleerkracht in één van onze 3 ST-kleuterklassen.

Profiel

Competenties
– Je kan een positieve relatie opbouwen met leerlingen
– Je bent in staat om elke leerling steeds nieuwe kansen te geven
– Je kan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen achterhalen
– Je staat open voor feedback en kan open communiceren
– Je doet regelmatig aan zelfreflectie
– Je hebt een hartelijke professionaliteit
– Je kan handelingsgericht te werk gaan
– Je werkt procesgericht met het gewenst doel voor ogen
– Je kan pedagogische methodieken toepassen en basiskennis aanleren (vnl. taal en
aanvankelijk rekenen)
– Je kan pedagogische methodieken aanpassen op maat van het kind naargelang de
zorgvraag
– Je kan werken in een multidisciplinair team en hierbij alle teamleden en/of derden
informeren over de aangeboden leerstof, het functioneren van de leerling (schools, qua
gedrag,…), eventuele moeilijkheden, …

Administratieve competenties
– Je kan een individueel handelingsplan (IHP) en een groepswerkplan (GWP) opmaken

Persoonsgebonden competenties
– Je kan zelfstandig werken, alsook in teamverband
– Je kan je flexibel opstellen
– Je beschikt over een lerend vermogen
– Je komt regels en afspraken na
– Je beschikt over de capaciteit om te plannen
– Je bent contactvaardig
– Je durft initiatief nemen
– Je beschikt over de nodige veerkracht en draagkracht gedurende stressvolle situaties
– Je toont je creatief vermogen

Vereiste studies
– Bachelor leerkracht kleuteronderwijs
– Banaba buitengewoon onderwijs
– Andere relevante diploma’s + diploma pedagogische bekwaamheid

Contract
– Contract van bepaalde duur
– Voltijds (22/22)

Aanbod
Basisschool KIDS draagt hartelijke professionaliteit hoog in het vaandel en is gelegen in het groene
hart van Kiewit. Het is een fijne en mooie omgeving om te werken. Je krijgt de kans om in
teamverband mee te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs.
Het gaat om een voltijdse opdracht van bepaalde duur. Daarna kan een tewerkstelling binnen KIDS mogelijk verlengd
worden. Verloning gebeurt volgens het barema van onderwijs Vlaanderen

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: nele.beckers@kids.be
Contact: Nele Beckers – directie