Leerondersteuner in het Specifiek Leersteuncentrum Limburg

administratief verbonden aan BuSO-KIDS
aanstelling vanaf 1 september 2023

Het Specifiek Leersteuncentrum Limburg is een nieuwe organisatie die vanaf het schooljaar 2023 –
2024 de leerondersteuning zal bieden in de gastscholen van het gewoon onderwijs. Het zal
ondersteuning bieden voor leerlingen met (neuro-)motorische beperkingen, blinde of slechtziende
leerlingen, dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met spraak- en/of
taalontwikkelingsstoornissen.

Het Specifiek Leersteuncentrum Limburg wordt administratief georganiseerd door BuSO-KIDS
Hasselt in nauwe samenwerking met de BuO-scholen die deze doelgroepen begeleiden: BuBaO en
BuSO Sint-Gerardus Diepenbeek, BuBaO en BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal en BuBaO en BuSO KIDS
Hasselt.

Het Specifiek Leersteuncentrum Limburg zoekt voor het schooljaar 2023 – 2024 leerondersteuners
voor de ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen in het gewoon onderwijs.

Voor de aanstelling voor het schooljaar 2023 – 2024 geldt een uitzonderlijke
kandidaatstellingsprocedure voor de huidige ondersteuners die verbonden zijn aan de
huidige ondersteuningsnetwerken. Deze uitzonderlijke procedure wordt afgerond in de eerste
helft van de maand juni. Reacties op dit vacaturebericht kunnen pas na het afsluiten van
deze uitzonderlijke procedure besproken worden.

Functieomschrijving

• Als leerondersteuner in het Specifiek Leersteuncentrum Limburg bied je ondersteuning aan
leerlingen met (neuro-)motorische beperkingen, blinde of slechtziende leerlingen, dove of
slechthorende leerlingen of leerlingen met spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen (type
4, 6 of 7).
• De onderwijsbehoeften van deze leerlingen vragen gerichte acties in fase 2 en fase 3 van het
zorgcontinuüm.
• De organisatie van jouw schoolbrede ondersteuning vindt plaats in functie van de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het kan zowel gaan om leerlinggebonden
ondersteuning als om ondersteuning in de klas, naar de leerkracht en het schoolteam toe.
• Je adviseert leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke
aanpassingen voor onze leerlingen.
• Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door het
Specifiek Leersteuncentrum, in samenwerking met Sint-Gerardus voor type 4, Sint Elisabeth
voor type 6 en KIDS voor type 7.
• Je houdt voor de geboden ondersteuning de nodige administratie bij en je rapporteert aan
de betrokken partijen.
• Je bent loyaal aan het Specifieke Leersteuncentrum Limburg en draagt de overkoepelende
visie uit.

Jouw profiel

Voor de job van leerondersteuner zoeken we mensen die voldoen aan volgend profiel en/of bereid
zijn hier in te willen groeien:

• Je hebt een positieve ingesteldheid en gelooft in de groeimogelijkheden van leerlingen.
• Je bent flexibel.
• Je beschikt over reflecterende en coachende vaardigheden.
• Je bent sterk in probleemoplossend/oplossingsgericht/procesmatig handelen.
• Je bent sterk in samenwerken – teamgericht zijn.
• Je bent bereid tot leren.
• Je durft initiatief nemen en assertief zijn.
• Je kan zelfstandig werken en bezit goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent empathisch en toont respect en begrip voor meningen, perspectieven en ideeën van
alle partners rond de leerling.
• Je ziet inclusief onderwijs als een meerwaarde.
• Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het is een meerwaarde wanneer je ervaring hebt met blinden en slechtzienden, personen
met een motorische aandoening, doven en slechthorenden of personen met een spraaken/of taalstoornis en/ of kennis over deze aandoeningen.

Aanbod

Je zal tewerkgesteld worden binnen het Specifieke Leersteuncentrum Limburg.
We bieden jou een boeiende job aan in een dynamisch team.

Vereiste studies

• Je bent in het bezit van ten minste een bachelordiploma.

Werkervaring

• Werkervaring als ondersteuner of ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
• Werkervaring binnen onderwijs, zorg of welzijn is een pluspunt.

Contract

• Je wordt aangesteld als bachelor volgens de geldende salarisschaal 148 van het
Departement Onderwijs.
• Een volledige opdracht bedraagt 36 klokuren.
• Het volume van de opdracht kan in overleg bepaald worden. Je werkt minimum halftijds.

Plaats tewerkstelling

BuSO-KIDS, Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt

Waar en hoe solliciteren?

Bij interesse of verdere vragen kan je je wenden tot Koen Cornelissen, directeur van het Specifiek
Leersteuncentrum Limburg. Discretie wordt gewaarborgd.
e-mail: koen.cornelissen@kids.be
tel: 011 22 25 93