Maatschappelijk werk leefgroepen ASS (Vlieger, Anker, Sloep)

38/40 van 1/08/2023 tot 31/08/2024 (mogelijkheid tot onbepaalde duur)

De maatschappelijk werker maakt deel uit van het begeleidingsteam en rapporteert aan de directeur zorg.

Verantwoordelijkheden

1. onderschrijven van missie, visie en waarden
2. verantwoordelijke voor contextbegeleiding
3. bespreekbaar maken en opvolgen van knelpunten/gevoeligheden t.a.v. context
4. verzorgen/stimuleren van communicatie tussen de context en de medewerkers KIDS
5. up-to-date blijven m.b.t. de doelgroep Autisme Spectrumstoornissen

Taken

1. opzetten en uitvoeren van contextbegeleiding (informeren, hulp bieden bij aanvaardingsproces, opvolgen verhouding draagkracht-draaglast, ondersteuning bieden in de thuissituatie,…)
2. uitvoeren van de intake
3. alle nodige administratieve taken (charter, verslaggeving, aanvragen VAPH,
tegemoetkomingen,…)
4. opvolgen bij beëindiging van de hulp -en dienstverlening
5. dossierbeheer en archivering volgens het kwaliteitshandboek

Kerncompetenties:

empathie, communicatie en samenwerken, coachen, voortgangscontrole, hartelijke professionaliteit

Scholing – bijkomende opleiding – ervaring

1. minimaal Bachelor Sociaal Werk
2. bereidheid tot verdieping in het werkveld
3. kennis/ervaring ASS is pluspunt
4. ervaring met contextbegeleiding is meerwaarde

Werkomstandigheden

1. vast uurrooster, flexibiliteit in functie van de noden (o.a. permanentie)
2. verloning volgens barema VAPH

Sollicitatie- en motivatiebrief binnen tegen 16 juni 2023 t.a.v. Leen
Weutens (leen.weutens@kids.be). Gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 27 juni 2023 (voormiddag).