Maatschappelijk werk

Vacature Maatschappelijk werk
leefgroepen ASS (lagere school-pubers) – Kajuit, Kiel en Boeg
32/40 van 11/04/2023 tot 21/07/2023
De maatschappelijk werker maakt deel uit van het begeleidingsteam en rapporteert aan de
directeur zorg.

Verantwoordelijkheden

1. onderschrijven van missie, visie en waarden
2. verantwoordelijke voor contextbegeleiding
3. bespreekbaar maken en opvolgen van knelpunten/gevoeligheden t.a.v. context
4. verzorgen/stimuleren van communicatie tussen de context en de medewerkers KIDS
5. up-to-date blijven m.b.t. de doelgroep Autisme Spectrumstoornissen

Taken

1. opzetten en uitvoeren van contextbegeleiding (informeren, hulp bieden bij
aanvaardingsproces, opvolgen verhouding draagkracht-draaglast, ondersteuning bieden
in de thuissituatie,…)
2. uitvoeren van de intake
3. alle nodige administratieve taken (charter, verslaggeving, aanvragen VAPH,
tegemoetkomingen,…)
4. opvolgen bij beëindiging van de hulp -en dienstverlening
5. dossierbeheer en archivering volgens het kwaliteitshandboek

Kerncompetenties:

Empathie, communicatie en samenwerken, coachen,
voortgangscontrole, hartelijke professionaliteit

Scholing – bijkomende opleiding – ervaring

1. minimaal Bachelor Sociaal Werk
2. bereidheid tot verdieping in het werkveld
3. kennis/ervaring ASS is pluspunt
4. ervaring met contextbegeleiding is meerwaarde

Werkomstandigheden

1. vast uurrooster, flexibiliteit in functie van de noden (o.a. permanentie)
2. verloning volgens barema VAPH

Sollicitatiebrieven binnen tegen 19 maart 2023 t.a.v. Katrien
Steylaerts (katrien.steylaerts@kids.be). Gesprekken zullen
plaatsvinden op vrijdag 24 maart 2023