Maatschappelijk Werk(st)er

Vacature Maatschappelijk werk 

leefgroepen ASS (pubers en lagere school) 

30/40 van 19/04/2022 tot 31/06/2022 en 

Min. 18/40 van 1/07/2022 tot 31/08/2022 en

Min. 30/40 van 1/09/2022 tot 31/12/2022

De maatschappelijk werker maakt deel uit van het begeleidingsteam en rapporteert aan de directeur zorg. 

Verantwoordelijkheden 

 1. onderschrijven van missie, visie en waarden
 2. verantwoordelijke voor contextbegeleiding
 3. bespreekbaar maken en opvolgen van knelpunten/gevoeligheden t.a.v. context
 4. verzorgen/stimuleren van communicatie tussen de context en de medewerkers KIDS
 5. up-to-date blijven m.b.t. de doelgroep Autisme Spectrumstoornissen

Taken

 1. opzetten en uitvoeren van contextbegeleiding (informeren, hulp bieden bij aanvaardingsproces, opvolgen verhouding draagkracht-draaglast, ondersteuning bieden in de thuissituatie,…)
 2. uitvoeren van de intake
 3. alle nodige administratieve taken (charter, verslaggeving, aanvragen VAPH, tegemoetkomingen,…)
 4. opvolgen bij beëindiging van de hulp -en dienstverlening 
 5. dossierbeheer en archivering volgens het kwaliteitshandboek

Kerncompetenties: empathie, communicatie en samenwerken, coachen, voortgangscontrole, hartelijke professionaliteit

Scholing – bijkomende opleiding – ervaring

 1. minimaal Bachelor
 2. bereidheid tot verdieping in het werkveld
 3. kennis/ervaring ASS is pluspunt
 4. ervaring met contextbegeleiding is meerwaarde

Werkomstandigheden

 1. vast uurrooster, flexibiliteit in functie van de noden (o.a. permanentie)
 2. verloning volgens barema VAPH

Sollicitatiebrieven binnen tegen 7 april 2022 t.a.v. Rudi Vanden Wyngaert (rudi.vandenwyngaert@kids.be). Gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 14 april 2022.