Ondersteuner ondersteuningsteam type 7 Limburg

Functieomschrijving

• Als ondersteuner in het ondersteuningsteam werk je samen met leerkrachten (teams)
vanuit gewoon onderwijs trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van dove en slechthorende
leerlingen en leerlingen met een spraak- taalstoornis in het gewoon onderwijs.
• Deze onderwijsbehoeften vragen vooral gerichte acties in fase 2 en fase 3 van het
zorgcontinuüm.
• De organisatie van jouw schoolbrede ondersteuning vindt plaats in functie van de
totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het kan zowel gaan om
leerlinggebonden ondersteuning als om ondersteuning in de klas, naar de leerkracht
en het team toe.
• Je adviseert leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke
aanpassingen voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een spraaktaalstoornis.
• Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door het
team of de pedagogische begeleidingsdienst (PBD).
• Je houdt voor elke geboden ondersteuning nauwgezet de nodige administratie bij
en je rapporteert aan de betrokken partijen.
• Je bent loyaal aan het ondersteuningsteam type 7 Limburg en draagt de
overkoepelende visie uit.

Jouw profiel

• Ervaring met dove en slechthorende en/of STOS leerlingen is een meerwaarde.
• Je hebt een positieve ingesteldheid en gelooft in de groeimogelijkheden van
leerlingen.
• Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel
• Je bent flexibel en kan inspelen op de situatie en context van het moment.
• Je beschikt over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden.
• Je bent sterk in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen.
• Je bent sterk in samenwerken – teamgericht zijn.
• Je bent bereid tot leren en blijvend professionaliseren.
• Je durft initiatief nemen en assertief zijn.
• Je kan zelfstandig werken en toch de nodige vragen stellen.
• Je kan empathisch zijn en respect en begrip tonen voor alle meningen,
perspectieven, ideeën, … .

Aanbod

We bieden jou een boeiende job in een dynamisch team.
Je wordt aangesteld als ondersteuner in het ondersteuningsteam type 7 Limburg of je wordt
opgenomen in onze wervingsreserve.
Verloning volgens de geldende salarisschalen (dit wordt bepaald door het diploma) van het
Departement Onderwijs.

Vereiste studies

• Je bent in het bezit van een de volgende diploma’s:
• bachelor/master in de logopedie en/of de audiologie.
• Leerkracht kleuter – lager – secundair onderwijs
• Zij-instromer met een bachelor/master diploma

Werkervaring

• Werkervaring als ondersteuner of ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
Talenkennis
• Nederlands (zeer goed)
• Pluspunt: Vlaamse Gebarentaal

Contract

• Het aantal uren kan in overleg bepaald worden. Minimum halftijds.

Plaats tewerkstelling

KIDS, Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
Start: zo snel mogelijk

Waar en hoe solliciteren?

Voor e-mail: ontype7@kids.be