Ondersteuner ondersteuningsteam type 7 Limburg

Functieomschrijving

– Als ondersteuner in het ondersteuningsteam werk je samen met leerkrachten (teams) vanuit gewoon onderwijs trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de
ondersteuningsbehoeften van dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een spraak- taalstoornis in het gewoon onderwijs.
– Deze onderwijsbehoeften vragen vooral gerichte acties in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm.
– De organisatie van jouw schoolbrede ondersteuning vindt plaats in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het kan zowel gaan om leerlinggebonden ondersteuning als om
ondersteuning in de klas, naar de leerkracht en het team toe.
– Je adviseert leerkrachten en teams in de ontwikkeling en toepassing van redelijke aanpassingen voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een spraak-taalstoornis.
– Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd door het team of de pedagogische begeleidingsdienst (PBD).
– Je houdt voor elke geboden ondersteuning nauwgezet de nodige administratie bij en je rapporteert aan de betrokken partijen.
– Je bent loyaal aan het ondersteuningsteam type 7 Limburg en draagt de overkoepelende visie uit.

Jouw profiel

– Ervaring met dove en slechthorende en/of STOS leerlingen is zeker een meerwaarde.
– Je hebt een positieve ingesteldheid en gelooft in de groeimogelijkheden van leerlingen.
– Je bent flexibel.
– Je beschikt over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden.
– Je bent sterk in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen.
– Je bent sterk in samenwerken – teamgericht zijn.
–  Je bent bereid tot leren.
– Je durft initiatief nemen en assertief zijn.
– Je kan zelfstandig werken en bezit goede communicatieve vaardigheden.
– Je kan empathisch zijn en respect en begrip tonen voor alle meningen, perspectieven, ideeën, … .

Aanbod

We bieden jou een boeiende job in een dynamisch team. Je wordt aangesteld als ondersteuner in het ondersteuningsteam type 7 Limburg vanaf september/oktober 2021 of je wordt opgenomen in onze wervingsreserve. Verloning volgens de geldende salarisschalen van het Departement Onderwijs.

Vereiste studies

Je bent in het bezit van een de volgende diploma’s:
–   Bachelor/master in de logopedie en/of de audiologie.
–   Leerkracht kleuter – lager – secundair onderwijs

Werkervaring

Werkervaring als ondersteuner of ervaring met de doelgroep is een pluspunt.

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Pluspunt: Vlaamse Gebarentaal

Contract 

Het aantal uren kan in overleg bepaald worden. Minimum halftijds.

Plaats tewerkstelling

KIDS, Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt

Waar en hoe solliciteren?

e-mail: ontype7@kids.be