Pedagogisch verantwoordelijke pASSer (OV1)

De pASSer (OV1) is op zoek naar een gemotiveerde pedagogisch verantwoordelijk om vanaf 1
september het team te versterken.
We verwelkomen je in een kleinschalige school met een warm team

pASSer (OV1)

Contract
Voltijdse opdracht in lesuren (noemer 22), te presteren als BPT-uren (75 min).
Verloning volgens barema’s van Onderwijs Vlaanderen.
Wij bieden je een voltijdse betrekking tot 30/06/2025, die verlengd kan worden mits een positieve
evaluatie.

Diplomavereisten
Je bent in het bezit van een pedagogisch diploma, bachelor of master (bijv. pedagogie, psychologie,
educational needs, …). Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van het basis- en vervolgtraject in de pASSer
(in samenwerking met de collega’s van het ondersteuningsteam). Dit omvat de volgende thema’s:
– handelingsplanmatig werken
– beleid uitzetten rond het handelingsplanmatig werken (beginsituatie,
doelenselectie, uitvoeren en evalueren)
– implementatie van het handelingsplanmatig werken in de schoolwerking
– opvolging van de structuur van het leerlingvolgsysteem
– het beheer van het handelingsplanmatig werken in smartschool
– organisatie van evaluatiedagen en pedagogische studiedagen
– Kwaliteitszorg
– op een participatieve manier doen aan visieontwikkeling
– Uitwerken van een kwaliteitsvol pedagogisch beleid (bijv. psycho-pedagogisch
kader KIDS, trauma-sensitief lesgeven, socio-emotionele ontwikkeling,
klasmanagement, omgaan met ongewenst gedrag, …)
– Uitwerken en opvolgen van een didactisch beleid op basis van de
ontwikkelingsdoelen OV1 (opvolgen van jaarplannen, zoeken naar een verticale
leerlijn, …)
– Uitwerken en opvolgen van een kwaliteitszorgsysteem
(tevredenheidsonderzoeken, opvolgen van schoolverlaters, …)
– Opvolgen van het beleid rond digitale leermiddelen
– stimuleren en opvolgen van het gebruik van Lernova, voorleessoftware, …

Profiel (job- en persoonsgebonden competenties)
● hartelijke professionaliteit uitdragen
● kennis van autisme en bereidheid tot verdieping
● zelfstandig kunnen werken, ondernemend zijn
● in team kunnen werken, maar ook een team kunnen leiden
● creatieve out-of-the-box denker
● flexibel zijn
● communicatief zijn
● ICT-vaardig zijn

Plaats tewerkstelling
BuSO-KIDS
Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt

Solliciteren
Interesse? Bezorg je CV en motivatiebrief per mail aan de directie, koen.cornelissen@kids.be, ten
laatste op 12 augustus 2024.
Indien uw sollicitatie weerhouden wordt, ontvangt u een uitnodiging tot gesprek