Schrijftolken gezocht!

Heb je er al eens aan gedacht om SCHRIJFTOLK te worden?

Er is een groot tekort aan schrijftolken voor onze dove en slechthorende
leerlingen. Wij willen graag voor hen op zoek gaan naar mogelijke
kandidaten.

Wat doet een schrijftolk?

• Als schrijftolk zit je naast een dove of slechthorende student en maak je op een laptop een schriftelijke weerslag van alles wat er in de les gezegd wordt.
• Je maakt gesproken taal leesbaar en ondersteunt de communicatie voor dove of slechthorende studenten die in het voltijds dagonderwijs of volwassenenonderwijs les volgen.
• Je noteert alles wat er gezegd wordt en gebeurt, ook de interactie tussen de studenten onderling, achtergrondgeluid en de communicatie met de lesgever.

Welk profiel heb je nodig om een schrijftolk te worden?

• Je bezit minimaal een bachelordiploma.
• Je kan snel en foutloos typen.
• Je bent communicatief, sociaal ingesteld en flexibel.
• Je bent bereid om bij te leren over hoe je moet communiceren met dove en slechthorende personen.
• Je werkt nauwgezet en kwaliteitsgericht.
• Je beschikt over een goede taalbeheersing van het Nederlands.
• Je houdt je aan de deontologische code van de schrijftolk die je bij aanvang ondertekent.
• Je respecteert de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de student en toont dit in je houding.
• Je bent neutraal, onpartijdig en nooit persoonlijk betrokken bij de inhoud van de communicatie en het verloop van de les/ activiteit.
• Ervaring is niet vereist.

Dit is een freelanceopdracht in een studentgerichte onderwijsomgeving.
Je uurrooster is afhankelijk van het lessenrooster van de slechthorende leerlingen/ studenten. Je kan je uurrooster zelf bepalen en het aantal te presteren uren is zelf te kiezen.

Meer info rond opstart: karolien.swerts@kids.be of tolkaanvraag@cabvlaanderen.be