Verpleegkundige

32/40 met ingang vanaf 01/09/2020 voor 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).

Vzw KIDS is een organisatie in de onderwijs- en welzijnssector, met zo’n 1000-tal cliënten en 600 medewerkers. Doelgroepen betreffen dove en slechthorende kinderen en volwassenen, kinderen en volwassenen met een spraaktaalproblematiek en/of autismespectrum-stoornissen. Voor het Multifunctioneel Centrum van vzw KIDS zijn wij dringend op zoek naar een verpleegkundige.

– Plaats in de organisatie:

De verpleegkundige rapporteert aan de verantwoordelijke van de paramedici en aan de directeur zorg – De verpleegkundige behoort tot het team van de medische dienst van MFC KIDS.

– Verantwoordelijkheden:
o Onderschrijven van missie, visie en waarden van KIDS Zorg
o Verzorgen en verlenen van medische bijstand
o Cliëntgericht handelen

– Taken:
o Medisch verzorgen van cliënten
o Uitvoeren van medicatiebeleid (klaarmaken en controleren van medicatie)
o Begeleiden van kinderen bij bloedafname door labo
o Nauw samenwerken, zowel met collega’s op de dienst en binnen KIDS (kinder- en jeugdpsychiater, leefgroepen, onderwijs, …) als met het netwerk van de cliënt (ouders, HA, …)
o Plannen en raadplegen van externe artsen (kinder- en jeugdpsychiaters, NKOarts, oogarts, …)
o Administratieve opvolging en andere administratieve taken
o Uitwerken en implementeren van beleidslijn rond gezonde voeding, beweging, hygiëne, …
o Ondersteunen in het traumasensitief werken
o Optimaliseren en helpen digitaliseren van werking medische dienst

– Competenties
o Hartelijke professionaliteit
o Inlevingsvermogen
o Aandacht voor details
o Administratieve accuraatheid
o Samenwerken
o Flexibel gedrag
o Voortgangscontrole
o Communicatie

– Scholing – bijkomende opleiding – ervaring:
o Opleiding minimaal A2 verpleging
o Bereidheid tot volgen van specifieke opleidingen
o Bijkomende opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige of ervaring in psychiatrisch werkveld is een meerwaarde
o Kennis van voedingsleer is een pluspunt

– Werkomstandigheden:
o Flexibel zijn in functie van de noden
o Werken in wisselende diensten
o Telefonische permanentiedienst weekend/schoolvakantie
o Verloning volgens barema VAPH

Indien je interesse hebt in deze vacature, gelieve een CV en motivatiebrief te sturen naar liselot.sauwens@kids.be. Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot en met woensdag 1 juli 2020. Sollicitaties worden gehouden op donderdag 9 juli 2020 (met inachtname van de corona-voorzorgsmaatregelen).