Werkwijze digitale inschrijvingen basisschool KIDS (2021)

Werkwijze digitale inschrijvingen

De aanmelding van uw zoon/dochter gebeurt via het online formulier dat op 22 maart 2021 om 20u00 beschikbaar wordt gesteld. De aanmeldingen gebeuren chronologisch. Het moment waarop het formulier volledig ingevuld wordt verzonden, bepaalt de volgorde van de aanmelding.

Er wordt automatisch een wachtlijst opengesteld. Binnen de twee weken na aanmelding, nemen wij contact met u op om te laten weten of uw zoon/dochter al meteen een plaats heeft op school volgend schooljaar of voorlopig op de wachtlijst komt.

 

Stap voor stap aanmelden

 • STAP 1 - op voorhand: Zorg ervoor dat u de nodige informatie verzamelt:
  •         De naam van de leerling
  •         De geboortedatum van de leerling
  •         Het rijksregisternummer van de leerling (dit staat op de achterkant van de identiteitskaart)
  •         Het adres van de leerling
  •         Telefoonnummer van beide ouders
  •         E-mail van beide ouders
  •         Het CLB en contactpersoon
  •         Huidige school en leerjaar
  •         Doelgroep:  type 7 (spraak- en taal problemen of Doven en slechthorenden) of type 9 (autismespectrumstoornis)
  •         Aanmelden voor kleuterschool of lagere school: leerlingen met geboortejaar 2015, dienen zowel voor de kleuter- als lagere                     school worden aangemeld.

 

Lees het schoolreglement en de schoolbrochure van de school na. U moet bij de aanmelding verklaren dat u hiermee akkoord gaat.

Gebruik eventueel de afdrukversie van het aanmeldingsformulier om u goed voor te bereiden.

 

 • STAP 2 - vanaf 22 maart 20u00
 1. Vul het digitaal aanmeldingsformulier volledig in. U vindt dit onderaan deze webpagina.
 2. Verklaar akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Dit doet u door het vinkje aan te klikken in het aanmeldingsformulier.
 3. Druk zeker op 'verzenden'. Eens het formulier verzonden is, kan u het ingevulde formulier ook zelf downloaden. We raden aan dit te doen.
 4. Er wordt automatisch een wachtlijst opengesteld.

 

 • STAP 3 - Na de aanmelding

Binnen de twee weken na aanmelding:

  •      De school bekijkt op basis van de chronologische aanmeldingen en de vrije plaatsen wie er kan ingeschreven worden.

Is er nog plaats voor uw zoon/dochter?

  •      De school contacteert u om de aanmelding te overlopen en verdere afspraken te maken.

Is er (nog) geen plaats voor uw zoon/dochter?

  •      De school brengt u hiervan op de hoogte.
   •           Uw zoon/dochter krijgt een plaats op de wachtlijst. Deze geldt tot 7 oktober 2021.
   •           Indien er nog steeds geen plaats is wanneer de interne doorstroom duidelijk is (ten vroegste vanaf mei), ontvangt u een                           weigeringsattest.

Een inschrijving is pas definitief:

  •      Na akkoordverklaring van de ouders met het schoolreglement en het pedagogisch project
  •      Wanneer de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden:
   •            Diagnose ontwikkelingsdysfasie (voor 6 jaar is een vermoeden voldoende), doof of slechthorend of ASS.
   •            Het juiste inschrijvingsverslag van het CLB (type 7 of type 9).

 

Heeft u nog vragen?