Leersteun 2024 – 2025

Aanmelden gekende en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2024-2025

Vanaf 16 augustus 2024 kunnen nieuwe aanvragen gebeuren voor het schooljaar 2024-2025.

Reeds gekende leerlingen kunnen vanaf dan ook terug aangevraagd worden.

  • Gekende leerlingen zijn leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 op jouw school reeds leersteun genoten. Deze leerlingen kan je opnieuw aanvragen mbv volgende document: Aanvraag voor gekende leerlingen
  • Nieuwe leerlingen zijn leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 nog geen leersteun ontvingen of pas in schooljaar 2024-2025 op uw school ingeschreven worden. Ook al kregen ze reeds leersteun op een andere school. Deze leerlingen kan je aanvragen mbv volgende document: Aanvraag voor nieuwe leerlingen

Aanvragen voor leersteun voor het schooljaar 2024-2025 kunnen pas gebeuren vanaf 16 augustus, na de synchronisatie met Discimus. Dit wil zeggen dat er dit schooljaar nog geen nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden voor het volgende schooljaar.

Heb je nog vragen, mail dan gerust naar diplon@vrijleersteuncentrumlimburg.be of slc.administratie@slclimburg.be

Vrij Leersteuncentrum Limburg en Specifiek Leersteuncentrum Limburg

www.vrijleersteuncentrumlimburg.be - www.slclimburg.be