Begeleiding

Begeleiding is een vorm van ondersteuning die ouders kunnen aanvragen voor hun kind of voor zichzelf in het kader van de opvoedingssituatie van hun kind met specifieke zorgbehoeften.

Zorgt u voor uw kind die tot één van onze doelgroepen behoort, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding welkom zijn. Ook voor kinderen en jongeren die gebruik maken van dagopvang of verblijf kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

Volwassenen met een (vermoeden van) beperking kunnen eveneens beroep doen op onze begeleiding. Het kan gaan over individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp of globale individuele ondersteuning.

Hoe gaan we te werk ?

Rekening houdend met je vragen, bekijken we samen wat de inhoud van de begeleidingen zal zijn. De begeleidingen worden gegeven binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of via het Persoonsvolgend Budget (PVB).

Begeleiding gebarentaal

Personen die een beroep doen op de rechtstreeks toegankelijke hulp hebben vaak een beperkte nood aan ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Vanuit KIDS zetten we vooral in op begeleidingen aan huis (mobiele begeleidingen) of op de dienst zelf (ambulante begeleidingen). Een begeleiding duurt één tot twee uren. Soms is er mogelijkheid tot het volgen van een groepsbegeleiding. Kinderen of volwassenen die in een andere organisatie verblijf of dagopvang krijgen, kunnen ook beroep doen op begeleiding vanwege onze specifieke doelgroepkennis (lees hier meer over in het onderdeel "expertisecentrum")

bewoner Wolfsdonk in gesprek met opvoedster

Volwassenen die een beroep doen op begeleiding van KIDS, hebben vragen aangaande verschillende levensdomeinen. Het gaat dan over vragen in verband met het organiseren van het huishouden, administratie, zoeken naar huisvesting, dagbesteding, werk zoeken, relaties,... Het kan gaan van praktische hulp tot psychosociale begeleiding. 

Rekening houdend met uw vragen bekijken we samen wat de inhoud van de begeleidingen zal zijn, ofwel binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, of via uw Persoonsvolgend Budget.

Contactpunt KIDS Mobiel

NIEUW! Vanaf nu kan je als dove- en/of slechthorende persoon met een vraag naar kortdurende hulp, advies of informatie steeds bij ons contactpunt terecht.

Alle info over ons contactpunt lees je hier!

Waarom kiezen voor begeleiding van KIDS?

We gaan uit van JOUW vraag!

Psycho-educatie

Inzetten op communicatie

Duidelijke leef- en leeromgeving

Samenwerking met anderen

Voorspelbare leef- en leeromgeving

Begeleiding voor kinderen

Zorgt u voor uw zoon of dochter die tot één van onze doelgroepen behoort, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding welkom zijn. Ook voor kinderen en jongeren die gebruik maken van dagopvang of verblijf kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

 • Kinderen met autisme

  We begeleiden kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin in het zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden in hun communicatie, sociale interacties, verbeelding, flexibiliteit, prikkelverwerking en angsten.

 • Dove en slechthorende kinderen

  Kinderen die doof of slechthorend zijn aan beide oren of aan één kant komen in aanmerking voor begeleiding. Er is tijdens de begeleidingen veel aandacht voor de ontwikkeling van een afgestemde communicatie, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, sociale interactie, etc.

 • Kinderen met spraak- en taalproblemen

  Kinderen die problemen hebben met het begrijpen van taal en het zich uitdrukken via mondelinge taal kunnen beroep doen op onze begeleiding. Via observaties en het samenspel met het kind en de ouder, bieden we taaltips en advies op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Zo begeleiden we ouders in de wijze waarop zij de taal van hun kind kunnen stimuleren.

Begeleiding voor volwassenen

Dove of slechthorende volwassenen of volwassenen met autisme kunnen begeleiding krijgen bij de vragen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. Ze kunnen hulp krijgen van ervaren begeleiders die in hoofdzaak aan huis komen bij de cliënt. De gestelde vragen waarmee zij aan de slag gaan variëren van het zoeken naar werk of een dagondersteuning, naar vrijetijd of hobby, hulp bij administratie of sociale relaties, winkelen of koken.

 • Begeleid werken

  Als je na je schoolloopbaan thuis zit en je op zoek bent naar een zinvolle bezigheid, die aanleunt bij jouw interesses, kun je ook beroep doen op ons.

 • Mobiele begeleiding

  Ons team begeleidt volwassenen met vragen op vlak van alle levensdomeinen. Je mag ons iets vragen en wij bekijken of we je kunnen helpen of je indien nodig kunnen doorverwijzen.

Nieuws en kalender

KIDS Festivalcrew

Het lang verwachte moment is aangebroken … de inschrijvingen voor deelname aan de festivals worden geopend. Met de KIDS crew…

Activiteiten

Open Schooldag BuSO OV3 – de beroepsschool

Klik hier om in te schrijven Opgelet! deze open schooldag wordt enkel georganiseerd voor OV3 – de beroepsschool. OV1 –…

Vlaamse Kermis

26/05/2024
 • vzw KIDS
 • Borggravevijversstraat 9
 • 3500 - Hasselt