Expertise centrum

Met een grote deskundigheid zetten onze medewerkers zich iedere dag in om onze cliënten en hun omgeving ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden.
Deze kennis en vaardigheden willen we delen met iedereen die zich hier vragen over stelt. We bieden verschillende formules aan om hier een beroep op te doen.

Vorming via outreach voor professionelen uit VAPH-voorzieningen

Je kan via deze module rekenen op een aanbod in functie van uw vraag.  Voor het bespreken van vragen over één bepaalde persoon die in begeleiding is bij een VAPH-voorziening bieden we outreach aan. Elke groep van minstens 3 deelnemers kan van dit aanbod gebruik maken. De praktische afspraken, zowel duur als frequentie, worden in overleg vastgelegd.

Registratie prestatie(s) via RTH - prijs : € 5,23 per uur

Vorming via outreach voor de reguliere sector

We willen medewerkers van reguliere diensten, vrijwilligers, mantelzorgers, ..., die in contact staan met één of meerdere personen uit onze doelgroepen informeren en ondersteunen. Dit aanbod kan op verschillende manieren gebeuren en staat open voor elke groep van minstens 3 deelnemers.  Praktische afspraken worden in overleg gemaakt.

Registratie prestatie(s) via RTH - prijs : € 5,23 per uur

Vorming op maat : voor iedereen toegankelijk

Wil je weten op welke manier je kan omgaan met personen met autisme, kinderen met spraak- en taalproblemen of doven en slechthorenden?  Wil je meer informatie over onze hulpverlening en onderwijs? Zowel via lezingen als via workshops kunnen we je meer vertellen over onze doelgroepen.  Dit aanbod staat open voor iedereen.

Prijs : € 75 per uur + kilometervergoeding