Onderwijs

Onze Basisschool en BuSO-KIDS zijn scholen voor buitengewoon onderwijs. In onze scholen is elke leerling uniek en verdient hij/zij een aanpak op maat. In een positieve en stimulerende omgeving proberen we de aanwezige talenten te versterken en te zoeken naar groeimogelijkheden.

Basisschool

In onze school is elke leerling uniek en verdient hij/zij een aanpak op maat. Vertrekkende vanuit het welbevinden van het kind beogen wij een maximale ontplooiing binnen een stimulerende en positieve omgeving. Dit met extra aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden.

 • Doof en slechthorend

  Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen die doof en/of slechthorend zijn.

 • Spraak – en taalproblemen

  Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met problemen op vlak van spraak en/of taal. Deze spraak-taalproblemen zijn ernstig: het betreft (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie.

 • Autisme

  Basisschool KIDS organiseert type 9-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2.

 • Info & inschrijven basis

  Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

BuSO

Een school voor buitengewoon onderwijs of een buitengewone school?
Soms lukt het niet in het gewoon onderwijs. De schoolse druk kan te zwaar zijn, het omgaan met andere leerlingen is niet vanzelfsprekend, de grote schoolomgeving is overweldigend … Dan kan het buitengewoon onderwijs een oplossing zijn.

 • pASSer (OV1)

  Onze opleidingsvorm 1 richt zich voornamelijk op (rand)normaal begaafde jongeren met autisme. Daarnaast volgt ook een groep dove en slechthorende jongeren les in de pASSer.
  Er worden verschillende trajecten aangeboden die inspelen op de mogelijkheden van de jongeren. Alle trajecten zijn gericht op een zo goed mogelijke voorbereiding op het latere, volwassen leven. Een diploma secundair onderwijs is hierbij niet uitgesloten.

 • Beroepsschool (OV3)

  In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilderen en decoratie, basis organisatie en logistiek.

 • Secundair onderwijs (OV4)

  Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met autisme die een diploma secundair onderwijs willen behalen. Onze leerlingen worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en op inschakeling in het actieve leven.

 • Info en inschrijven

  Uitroepteken ! | Leestekens.jouwweb.nl

  Ten gevolge van de coronamaatregelen kan er niet ingeschreven worden zoals gewoonlijk.

  Er kan wel online aangemeld worden vanaf 2/6/20 9u00.

  Het aanmeldformulier vindt u hier

Ondersteuningsnetwerk (ON)

Vanaf het schooljaar 2017 – 2018 geldt een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Het ondersteuningsnetwerk van KIDS biedt deze begeleiding aan.

 • Ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg

  Wij sturen onze ondersteuners uit om vanuit hun expertise te zorgen voor optimale ontplooiing van de jongeren in het gewoon onderwijs.

 • Ondersteuningsnetwerk type 7

  In een ondersteuningsnetwerk werken scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding en ouders samen om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden. In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich bij dit ondersteuningsnetwerk aangesloten. Zo kunnen ze, in overleg met CLB en ouders, een vraag stellen aan dit ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.

Nieuws en kalender

Inschrijvingen

Inschrijven in onze scholen

Voor meer info over inschrijven in BuBaO KIDS, klik hier. Voor meer info over inschrijven in BuSO-KIDS, klik hier. Indien…

Impact van Corona op KIDS

De Corona-crisis houdt de hele wereld in zijn greep. Ook op KIDS gaan we met gezond verstand om met de…

GEANNULEERD: Restaurantdagen

14/03/2020
 • KIDS VZW
 • Borggravevijverstraat 9
 • 3500 - Hasselt

Iedereen is welkom op ons jaarlijks BBQ-degustatiebuffet op 14 en 15 maart 2020!

GEANNULEERD: Vlaamse Kermis Festival

06/06/2020
 • KIDS VZW
 • Borggravevijverstraat 9
 • 3500 - Hasselt

De Vlaamse Kermis wordt in een nieuw kleedje gestoken! We maken er een heus familie-festival van met plezier voor jong en oud!