Onderwijs

Onze Basisschool en BuSO-KIDS zijn scholen voor buitengewoon onderwijs. In onze scholen is elke leerling uniek en verdient hij/zij een aanpak op maat. In een positieve en stimulerende omgeving proberen we de aanwezige talenten te versterken en te zoeken naar groeimogelijkheden.

Basisschool

In onze school is elke leerling uniek en verdient hij/zij een aanpak op maat. Vertrekkende vanuit het welbevinden van het kind beogen wij een maximale ontplooiing binnen een stimulerende en positieve omgeving. Dit met extra aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden.

 • Doof en slechthorend

  Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen die doof en/of slechthorend zijn.

 • Spraak – en taalproblemen

  Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met problemen op vlak van spraak en/of taal. Deze spraak-taalproblemen zijn ernstig: het betreft (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie.

 • Autisme

  Basisschool KIDS organiseert type 9-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2.

 • Info & inschrijven basis

  Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

BuSO

Een school voor buitengewoon onderwijs of een buitengewone school?
Soms lukt het niet in het gewoon onderwijs. De schoolse druk kan te zwaar zijn, het omgaan met andere leerlingen is niet vanzelfsprekend, de grote schoolomgeving is overweldigend … Dan kan het buitengewoon onderwijs een oplossing zijn.

 • pASSer (OV1)

  Onze opleidingsvorm 1 richt zich voornamelijk op (rand)normaal begaafde jongeren met autisme. Daarnaast volgt ook een groep dove en slechthorende jongeren les in de pASSer.
  Er worden verschillende trajecten aangeboden die inspelen op de mogelijkheden van de jongeren. Alle trajecten zijn gericht op een zo goed mogelijke voorbereiding op het latere, volwassen leven. Een diploma secundair onderwijs is hierbij niet uitgesloten.

 • Beroepsschool (OV3)

  In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilderen en decoratie, basis organisatie en logistiek.

 • Campus Kindsheid Jesu (OV4)

  Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met autisme die een diploma secundair onderwijs willen behalen. Onze leerlingen worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en op inschakeling in het actieve leven.

 • Info en inschrijven

  Uitroepteken ! | Leestekens.jouwweb.nl

  Ten gevolge van de coronamaatregelen kan er niet ingeschreven worden zoals gewoonlijk. Er wordt gewerkt aan een alternatief. Van zodra er meer duidelijkheid is, verschijnt de info op de website.

  De aangekondigde info-avond van 7 december zijn we genoodzaakt te annuleren. We geven de voorkeur aan een fysieke info-avond. 

  We voorzien een nieuw moment op maandag 11 januari op de campus van Kindsheid Jesu Hasselt. Er is voldoende ruimte om dit veilig te laten verlopen.

Ondersteuningsnetwerk (ON)

Vanaf het schooljaar 2017 – 2018 geldt een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Het ondersteuningsnetwerk van KIDS biedt deze begeleiding aan.

 • Ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg

  Wij sturen onze ondersteuners uit om vanuit hun expertise te zorgen voor optimale ontplooiing van de jongeren in het gewoon onderwijs.

 • Ondersteuningsnetwerk type 7

  In een ondersteuningsnetwerk werken scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding en ouders samen om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden. In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich bij dit ondersteuningsnetwerk aangesloten. Zo kunnen ze, in overleg met CLB en ouders, een vraag stellen aan dit ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.

Nieuws en kalender

Online Kerstmarkt

Een online kerstmarkt? Voor de echte liefhebber klinkt dat waarschijnlijk tenenkrullend.. Dit jaar geen foute kerstmutsen, geen onhandige beker warme…

Wijnverkoop ten voordele van vzw KIDS

Wijnverkoop ten voordele van vzw KIDS Lions Club Hasselt heeft een lange traditie in het steunen van goede doelen en…