Basisschool

In onze school is elke leerling uniek en verdient hij/zij een aanpak op maat. Vertrekkende vanuit het welbevinden van het kind beogen wij een maximale ontplooiing binnen een stimulerende en positieve omgeving. Dit met extra aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden.

Na verwijzing door het CLB kunnen kinderen terecht in de basisschool voor type 7 en type 9-onderwijs.
De basisschool organiseert:

 • Kleuterschool
 • Lagere school
 • Ondersteuningsnetwerk

Wij richten ons niet alleen op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen, maar proberen tevens de aanwezige talenten te versterken en op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Succeservaring vinden wij noodzakelijk.

Een gemotiveerd en geëngageerd team zorgt voor onderwijs op maat. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak waarbij in overleg het handelen op elkaar wordt afgestemd. Wij hechten veel belang aan samenwerken met de ouders. Hun inbreng en mening is één van onze prioriteiten.

Waarden als respect, hartelijkheid, oprechtheid, beleefdheid, verantwoordelijkheid en empathie vinden wij zeer belangrijk. Wij vertrekken vanuit een christelijke levensvisie met respect voor verschillende overtuigingen en wij waarderen diversiteit. Wij respecteren ieders privacy.

Grote avonturen beginnen klein.. Nele Beckers, directeur basisschool KIDS

Informatie voor ouders

In de brochure die je hieronder kan downloaden kan je alle praktische informatie terugvinden van de werking van ons basisschool.

Brochure praktische informatie BuBaO KIDS 2023-2024

Ook het algemeen schoolreglement kan je hier terugvinden:

Schoolreglement BuBaO KIDS 2023-2024

Onze visie op kwaliteitsvol onderwijs in de basisschool kan je hier lezen:

Visie kwaliteitsvol onderwijs basisschool KIDS

Doof en slechthorend

Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen die doof en/of slechthorend zijn.

Spraak – en taalproblemen

Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met problemen op vlak van spraak en/of taal. Deze spraak-taalproblemen zijn ernstig: het betreft (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie.

 • Wat is ontwikkelingsdysfasie?

  Naast de term ontwikkelingsdysfasie wordt ook de term spraak-taalontwikkelingsstoornis (STOS) gehanteerd.
  Ontwikkelingsdysfasie is een stoornis in de spraak-taalontwikkeling. Het is geen verlate en/of vertraagde spraak-/taalontwikkeling.

Autisme

Basisschool KIDS organiseert type 9-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2.

Info & inschrijven basis

Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Nele Beckers
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: