Spraak – en taalproblemen

Basisschool KIDS organiseert type 7-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met problemen op vlak van spraak en/of taal. Deze spraak-taalproblemen zijn ernstig: het betreft (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie.

Rechtstreeks naar

Onze STOS afdeling

Naargelang de onderwijsbehoeften en zorgnoden van de leerling wordt gekeken in welke klasvorm/afdeling deze leerling het best begeleid kan worden.
Voor deze doelgroep (STOS) omvat de basisschool een kleuterafdeling en een afdeling lagere school.

Hier kan je onze visie op kwaliteitsvol onderwijs voor de doelgroep STOS lezen.

Wat is ontwikkelingsdysfasie?

Naast de term ontwikkelingsdysfasie wordt ook de term spraak-taalontwikkelingsstoornis (STOS) gehanteerd.
Ontwikkelingsdysfasie is een stoornis in de spraak-taalontwikkeling. Het is geen verlate en/of vertraagde spraak-/taalontwikkeling.