Onderzoekscentrum

Je kan bij KIDS terecht voor audiologische en logopedische onderzoeken. We kunnen je ook helpen met het opmaken van een aanmelddocument voor Niet-rechtstreeks Toegankelijk Hulp via ons erkend multidisciplinair team.

Audiologische onderzoeken

De audiologische dienst van KIDS richt zich op kinderaudiometrie. Ons audiologisch team werkt samen met artsen, VCLB, thuisbegeleidingsdienst, Ci teams en verwijzers. Samen met de ouders gebeuren de onderzoeken in een kindvriendelijke audiologische ruimte. Deze onderzoeken zijn steeds aangepast aan de leeftijd van je kind.

Lees meer

 

Logopedische onderzoeken

Voor specifiek onderzoek naar (het vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie kunnen ook kinderen aangemeld worden, mits een verwijzing via het CLB van de school waar het kind ingeschreven is.

Lees meer

Multidisciplinair Team

Kinderen en jongeren met een beperking kunnen nood hebben aan begeleiding thuis of in een voorziening in de vorm van verblijf, dagopvang, dagbesteding.
Jongerenwelzijn en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpen hen daarbij.
Indien je langdurige begeleiding thuis of in een voorziening nodig hebt, moet je daarvoor een aanvraag indienen, ook bekend als het aanmelddocument of kortweg het A-doc. Je wil dan immers gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en daar heb je een goedkeuring voor nodig.
Erkende Multidisciplinaire Teams (MDT) zoals MDT KIDS kunnen minderjarigen aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.

Lees meer