Multidisciplinair team

Kinderen en jongeren met een beperking kunnen nood hebben aan begeleiding thuis of in een voorziening in de vorm van verblijf, dagopvang, dagbesteding.
Jongerenwelzijn en het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) helpen hen daarbij.

Indien je langdurige begeleiding thuis of in een voorziening nodig hebt, moet je daarvoor een aanvraag indienen, ook bekend als het aanmelddocument of kortweg het A-doc. Je wil dan immers gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en daar heb je een goedkeuring voor nodig.

Erkende Multidisciplinaire Teams (MDT) zoals MDT KIDS kunnen minderjarigen aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.

Voor wie?

Voor minderjarigen met een hulpvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Werkwijze

Na een eerste (telefonisch) contact word je door de MDT-medewerker uitgenodigd op een intakegesprek. Hij wordt je contactpersoon-aanmelder. Alvorens het intakegesprek plaatsvindt, bezorg je de medewerker per post of via mail diagnostische en eventueel andere relevante verslagen over de hulpverleningsgeschiedenis van het kind/de jongere. Tijdens het intakegesprek tracht de MDT-medewerker een zicht te krijgen op de specifieke hulpverleningsvragen vanuit het perspectief van het kind of de jongere en vanuit het perspectief van beide ouders. De MDT-medewerker voegt de diagnostische gegevens toe aan het aanmelddocument en doet een indicatievoorstel. Indien gewenst, worden er twee voorkeursvoorzieningen aangeduid. Na goedkeuring en ondertekening van het aanmelddocument door de aanvrager, wordt het A-doc ingediend bij de Intersectorale Toegangspoort. Je ontvangt binnen 30 werkdagen een verslag van indicatiestelling waarin staat:

  • op welke soort hulp je recht hebt, bijvoorbeeld verblijf en dagopvang, pleegzorg.
  • tot wanneer je recht hebt op hulp.

Wil je een afspraak maken?

Bel naar 011 22 25 93 en vraag naar Heidi Palmaerts.

Meer info kan je terugvinden in deze brochure: Jij en de Integrale Toegangspoort

Hier kan je een overzicht vinden van alle MDT's in Vlaanderen.